Konferencja: (Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej

20 czerwca 2013 roku na Wydziale Politologii UMCS odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „(Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej” ku pamięci Zofii Hertz w dziesiątą rocznicę jej śmierci. Organizatorem przedsięwzięcia był Zakład Dziennikarstwa.

W trakcie obrad plenarnych, prowadzonych pod przewodnictwem prof. Grzegorza Janusza, dyskutowały ze sobą kobiety związane z różnymi sferami życia publicznego Lublina: prof. Iwona Hofman, Prodziekan ds. Studentów Wydziału Politologii UMCS, Henryka Strojnowska, Dyrektor Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich, Katarzyna Mieczkowska-Czerniak, Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych, Małgorzata Stanowska, Kierownik Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Joanna Żarnoch-Chudzińska, Redaktor Naczelna „Gazety Wyborczej“ w Lublinie.

Po obradach plenarnych rozpoczęto dyskusje w trzech równoległych sekcjach, podzielonych na dwa panele. W ich trakcie omówiono zagadnienia związane m.in. z: sytuacją kobiet w kontekście międzynarodowym, rolami społecznymi kobiet, miejscem kobiet w polskiej polityce, kobietami działającymi w sferze kultury, sztuki, filozofii oraz zaangażowanymi w działalność społeczną, wizerunkiem kobiety w mediach.

Spotkanie zostało objęte patronatem honorowym prof. Grzegorza Janusza, Dziekana Wydziału Politologii UMCS, prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, posła do Parlamentu Europejskiego, Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublina oraz Krzysztofa Hetmana, Marszałka Województwa Lubelskiego. Patronem medialnym wydarzenia była „Gazeta Wyborcza“, Radio Lublin oraz TVP Lublin.

Pełna relacja

    Aktualności

    Data dodania
    21 czerwca 2013