Konferencja: (Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej

20 czerwca 2013 roku na Wydziale Politologii UMCS odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „(Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej” ku pamięci Zofii Hertz w dziesiątą rocznicę jej śmierci. Organizatorem przedsięwzięcia był Zakład Dziennikarstwa.

W trakcie obrad plenarnych, prowadzonych pod przewodnictwem prof. Grzegorza Janusza, dyskutowały ze sobą kobiety związane z różnymi sferami życia publicznego Lublina: prof. Iwona Hofman, Prodziekan ds. Studentów Wydziału Politologii UMCS, Henryka Strojnowska, Dyrektor Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich, Katarzyna Mieczkowska-Czerniak, Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych, Małgorzata Stanowska, Kierownik Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Joanna Żarnoch-Chudzińska, Redaktor Naczelna „Gazety Wyborczej“ w Lublinie.

Po obradach plenarnych rozpoczęto dyskusje w trzech równoległych sekcjach, podzielonych na dwa panele. W ich trakcie omówiono zagadnienia związane m.in. z: sytuacją kobiet w kontekście międzynarodowym, rolami społecznymi kobiet, miejscem kobiet w polskiej polityce, kobietami działającymi w sferze kultury, sztuki, filozofii oraz zaangażowanymi w działalność społeczną, wizerunkiem kobiety w mediach.

Spotkanie zostało objęte patronatem honorowym prof. Grzegorza Janusza, Dziekana Wydziału Politologii UMCS, prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, posła do Parlamentu Europejskiego, Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublina oraz Krzysztofa Hetmana, Marszałka Województwa Lubelskiego. Patronem medialnym wydarzenia była „Gazeta Wyborcza“, Radio Lublin oraz TVP Lublin.

Pełna relacja

    Aktualności