Konferencja: Nie daj się złapać w sieć

W dniach 16-18 maja 2011 r. na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się konferencja pt. „Nie daj się złapać w sieć”.

Sympozjum zostało podzielone na trzy bloki: dane osobowe i dobra osobiste, bezpieczeństwo w sieci oraz prawa autorskie. Odniesiono się w nich m.in. do kwestii kradzieży tożsamości (stalking), ochrony wizerunku osób publicznych oraz danych osobowych w internecie. Informowano także jak przeciwdziałać i chronić się przed oszustwem w oraz konsekwencjach wynikających z nielegalnej działalności w sieci.

    Aktualności