Konferencja: GEOPARKI - GEORÓŻNORODNOŚĆ - GEOTURYSTYKA

W dniach 6-8 czerwca 2011 r. w Instytucie Nauk o Ziemi UMCS odbyła się konferencja: GEOPARKI - GEORÓŻNORODNOŚĆ - GEOTURYSTYKA, dedykowana profesorowi Marianowi Harasimiukowi z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej oraz 70-lecia urodzin.

Profesor Harasimiuk ukończył studia geograficzne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie w 1964 roku, gdzie przeszedł następnie wszystkie szczeble awansu naukowego, od asystenta do profesora zwyczajnego (1999), oraz awansu zawodowego, od asystenta do Rektora UMCS (1999). Podczas uroczystego otwarcia konferencji gratulacje dostojnemu Jubilatowi złożyli między innymi: Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Rektor UMCS prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski oraz przedstawiciele środowisk naukowych i akademickich z całej Polski. Profesor Harasimuik otrzymał noty gratulacyjne oraz odznaczenia, w tym: Medal Prezydenta Miasta Lublin i Medal Wojewody Lubelskiego za wieloletnią pracę na rzecz popularyzacji nauki w dziedzinie geologii i ochrony litosfery, liczne osiągnięcia naukowe oraz za pełną zaangażowania działalność edukacyjną i kulturotwórczą. Do składających życzenia powodzenia w dalszej działalności naukowej oraz w życiu osobistym dołączyli się również pracownicy Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, z którego niebawem, także dzięki staraniom profesora Harasimiuka, wyodrębni się samodzielny i nowoczesny Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Organizatorzy wydarzenia, Zakład Geologii i Ochrony Litosfery UMCS oraz Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. W. Pola w Lublinie stworzyli wyjątkową możliwość spotkania i dyskusji nad stanem ochrony, promocji i wykorzystania elementów przyrody nieożywionej w turystyce. Podczas obrad zaprezentowano około 40 referatów, zaś w czasie sesji terenowej dodatkowo przybliżono szereg zagadnień przyrodniczo-turystycznych na obszarze projektowanego Geoparku Małopolski Przełom Wisły.

 

    Aktualności