Konferencja „Cztery oblicza przyszłości miasta”

„Cztery oblicza przyszłości miasta” to tytuł Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która w dniach 18-19 listopada odbyła się w Centrum Kultury w Lublinie.

Fot. Katarzyna Link

Głównym celem konferencji było podjęcie rozważania nad Obszarami Rozwojowymi wskazanymi w Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013-2020: OTWARTOŚĆ, PRZYJAZNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, AKADEMICKOŚĆ. Tematy, które zostały poddane dyskusji obejmowały szeroki wachlarz aktywności podejmowanych przez mieszkańców miast – od jakości życia i dostępności komunikacyjnej, do rozwoju gospodarczego.

Wśród prelegentów znalazło liczne grono pracowników naukowych z UMCS: prof. Maciej Bałtowski, prof. Zbigniew Pastuszak, prof. Marian Harasimiuk, dr Katarzyna Kuć-Czajkowska, dr Dagmara Kociuba, dr hab. Wojciech Misztal.

W Komitecie Honorowym Konferencji zasiedli m.in.: Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski, Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor UM w Lublinie prof. dr hab. Andrzej Drop, Rektor Politechniki Lubelskiej prof. Piotr Kacejko. Dr Izabela Łucjan, prof. Artur Popek i prof. Karol Wysokiński.

Konferencja została zorganizowana przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, zaś jej współorganizatorem był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. W wydarzeniu wzięło udział wielu naukowców i praktyków z Polski i zagranicy zajmujących się szeroko pojętą problematyką rozwoju.

Efektem wspólnych debat będzie monografia naukowa, zawierająca artykuły przygotowane przez polskich i zagranicznych uczestników Konferencji.

    Aktualności