Koncert: „Kolędy Świata”

Po raz kolejny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” i Chór Akademicki UMCS im. J. Czerwińskiej zorganizowali koncert z cyklu „Kolędy Świata”. Wydarzenie odbyło się 16 stycznia br. w ACK UMCS „Chatka Żaka”.

Fot. Robert Frączek

Gospodarzem koncertu był Chór Akademicki UMCS, który zaprosił do wspólnego kolędowania chóry działające w ramach programu „Śpiewająca Polska”. Jest to ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych, ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 22 marca 2006 r. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej. Inicjatywa wspiera rozwój chórów szkolnych przez dofinansowywanie godzin lekcyjnych oraz opiekę metodyczną nad dyrygentami tych chórów. Pieczę nad częścią merytoryczną programu w regionie lubelskim sprawuje Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS. Szkolenia dla dyrygentów, uczestników „Śpiewającej Polski”, obejmują zajęcia z dyrygowania, emisji głosu oraz hospitacje pracy z chórem. Prowadzą je głównie pracownicy naukowi Instytutu Muzyki. Zapraszani są także specjaliści z zakresu poszczególnych przedmiotów, uznane w Polsce autorytety w swojej dziedzinie. Efekty pracy chórów możemy usłyszeć na obligatoryjnych Prezentacjach Programu „Śpiewająca Polska” oraz podczas koncertów chóralnych na terenie Lublina i w regionie.

W koncercie „Kolędy Świata” wystąpili:

  • Chór KANTYLENA III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, dyr. Małgorzata Nowak,
  • Chór AMABILE Zespołu Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego w Lublinie, dyr. Karolina Pietrzak,
  • Chór COPERNICUS IX Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lublinie, dyr. Anna Bielecka,
  • Chór SENSORIUM Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, dyr. Maria Korycińska,
  • Chór CANTO Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku, dyr. Ewa Bieniek,
  • Chór Akademicki UMCS im.. J. Czerwińskiej w Lublinie, dyr. Urszula Bobryk, Izabela Urban.

Gościem specjalnym wydarzenia był Piotr Selim.

Po wspólnym wykonaniu kolędy „Bóg się rodzi”, pod dyr. prof. Urszuli Bobryk, JM Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski, wszystkim występującym tego wieczora chórom, wręczył pamiątkowe dyplomy.

 

    Aktualności