Kolarstwo w międzywojennym Lublinie

Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu postanowiło udostępnić cześć swoich zasobów. Z tej właśnie okazji 24 września 2013 r. w Sali Muzeum UMCS odbył się wernisaż wystawy pt. „Kolarstwo w międzywojennym Lublinie”.

Wystawa składająca się z eksponatów przekazanych przez Panią Maję Lambert-Zamorowską oraz miejskie Muzeum w Lublinie, prezentowała tematykę lubelskiego kolarstwa i jego międzywojenne tradycje.

Wystawę otworzył prof. Robert Litwiński, Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS. Podczas uroczystości głos zabrali także m.in.: Maja Lambert-Zamorowska, prof. Dariusz Słapek, Dyrektor Instytutu Historii UMCS, i Dariusz Boruch, pracownik Muzeum UMCS.

Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu powstało w maju bieżącego roku dzięki umowie zawartej pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. Stanisławem Michałowskim a Prezydentem Miasta Lublin dr. Krzysztofem Żukiem. Głównym zadaniem Centrum jest ratowanie pamięci o wspaniałej historii lubelskiego sportu, m.in. poprzez zbieranie i opracowywanie dokumentacji, pamiątek klubów sportowych, stowarzyszeń i przede wszystkim osób prywatnych, które w przyszłości stanowić będą bazę do założenia wirtualnego muzeum sportu.

 

    Aktualności