Jesteśmy zgranym teamem

We wrześniowym numerze „Wiadomości Uniwersyteckich” ukazała się rozmowa z Wirginią Gieryng-Wójtowicz, dyrektorem Centrum Promocji UMCS na temat działań podejmowanych przez tę jednostkę, ich znaczenia w kontekście promowania naszego Uniwersytetu oraz kształtowania jego pozytywnego wizerunku. Zapraszamy do lektury!

Centrum Promocji UMCS odpowiada za prowadzenie działań promocyjnych i wizerunkowych Uniwersytetu. Proszę o wyjaśnienie, na czym dokładnie polegają te działania.

UMCS to jedna z największych uczelni w kraju, dlatego Centrum Promocji ma bardzo szeroki zakres realizowanych zadań. Najogólniej mówiąc, odpowiadamy za kreowanie polityki promocyjnej i informacyjnej Uniwersytetu oraz dbamy o utrzymanie jego pozytywnego wizerunku. Przekładając to na prosty język – robimy co w naszej mocy, żeby pokazać, co tak naprawdę Uniwersytet oferuje, ile wartości dodanej może zyskać każdy, kto przekroczy mury Uczelni. Mamy wielu fantastycznych naukowców, którzy swoją pasją i zainteresowaniami mogą przenosić góry, a nasza oferta kształcenia stale się powiększa i dostosowuje do potrzeb rynku pracy. Jako jedni z nielicznych w kraju posiadamy wyjątkowo bogatą ofertę nie tylko rozwoju kompetencji, ale także zdolności artystycznych czy sportowych. Akademiki, kawiarnie i strefy coworkingowe na kampusie pozwalają na poznawanie nowych ludzi, z którymi niejednokrotnie zostajemy w bliskich relacjach na całe życie. To właśnie staramy się pokazać.

Nasze działania kierujemy do młodzieży licealnej, kandydatów na studia, studentów, pracowników, absolwentów, a także do otoczenia społeczno-gospodarczego w kraju i za granicą. Nie mamy jednego sposobu na dotarcie do wszystkich. Działamy wielotorowo. Część kampanii jest klasyczna, marketingowa, coraz częściej jednak zgłaszają się do nas sami zainteresowani współpracą ze względu na rekomendacje innych, czyli tak zwaną pocztę pantoflową. Takie sytuacje cieszą mnie najbardziej, bo to oznacza, że nasze inicjatywy są ciekawe i mamy pozytywny feedback.

Zakres zadań centrum jest bardzo szeroki, dlatego ich realizacją zajmuje się kilka jednostek podrzędnych. Jakie to jednostki? Jak wygląda współpraca między nimi?

W ramach Centrum Promocji funkcjonują aktualnie trzy biura. Biuro Projektów Promocyjnych, dawne Biuro Promocji, to miejsce najbardziej kojarzące się z typową promocją i marketingiem Uczelni. To tutaj pracujemy kreatywnie, projektujemy i zamawiamy nowe gadżety Uniwersytetu, obsługujemy social media UMCS, planujemy i realizujemy kampanie reklamowe, przygotowujemy foldery, plakaty, grafiki oraz inne materiały promocyjne. Wspieramy także większość wydarzeń organizowanych na Uczelni, pracujemy nad uatrakcyjnieniem wizualnym strony internetowej, obsługujemy zakładkę Kandydat oraz dodajemy treści w portalu rekrutacyjnym. Jeździmy na targi edukacyjne oraz tworzymy inne inicjatywy podejmowane na rzecz kandydatów na studia, np. webinary.

Biuro Rozwoju Kompetencji (dawne Biuro Karier) to jednostka z wieloletnim doświadczeniem, która prowadzi działalność edukacyjną, doradczą i informacyjną dla studentów, absolwentów i pracowników UMCS na rzecz ich rozwoju zawodowego i osobistego. Do najważniejszych zadań biura należy doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staży i praktyk oraz współpraca z instytucjami rynku pracy. Biuro cyklicznie zaprasza także na szkolenia i warsztaty rozwijające kompetencje miękkie. Prowadzi także Program Absolwent, który ma na celu budowanie bliskich relacji z absolwentami UMCS.

Ogromną popularnością cieszyła się opracowana i zrealizowana przez Biuro Rozwoju Kompetencji we współpracy z Santander Universidades „Akademia Przedsiębiorczości”. Tylko w ostatniej, już 5. edycji udział wzięło ponad 500 uczestników.

W tym roku akademickim Biuro Rozwoju Kompetencji przygotowało także po raz pierwszy po pandemii Absolutoria dla ponad 700 osób oraz współorganizowało nową inicjatywę dedykowaną młodzieży licealnej – projekt „Przedsiębiorcza Młodzież”.

Najnowszą jednostką działającą w ramach Centrum Promocji jest utworzone we wrześniu 2021 r. Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki, które odpowiada za promocję spójnego wizerunku nowoczesnej i eksperckiej uczelni. Pracownicy wprowadzają naukowców UMCS oraz rezultaty ich badań do debaty publicznej poprzez organizację pokazów naukowych, konkursów wiedzy, wykładów otwartych, webinarów, warsztatów czy spotkań autorskich. To tutaj przygotowujemy się do kolejnych edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki, angażujemy w takie wydarzenia jak Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie czy Wielki Test Języka Angielskiego „Challenge Accepted”.

Warto wspomnieć, że Centrum Promocji kilka lat temu przeszło reorganizację. Co przyniosły te zmiany?

Niektóre jednostki zostały wyodrębnione. Dla mnie ogromną wartością dodaną jest wykreowanie nowej jakości promocji Uczelni poprzez powołanie Biura Promocji i Popularyzacji Nauki. To ważne, że UMCS posiada taką jednostkę. Jest mi ona szczególnie bliska ze względu na moje wcześniejsze doświadczenie zawodowe. Kieruję Centrum Promocji od ponad roku, natomiast wcześniej przez 8 lat pracowałam w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, gdzie zajmowałam się promocją nauki. Czas spędzony m.in. w roli brokera innowacji pozwolił mi poznać Uczelnię od strony pracy naukowców, ich badań oraz otwartości na nowe wyzwania. Zawsze podkreślam, że jesteśmy wyjątkową Uczelnią z ogromnym potencjałem. Zależy mi na przedstawieniu naszych możliwości badawczych oraz potencjału komercjalizacyjnego. Różnorodność dziedzinowa daje nam wręcz nieograniczone możliwości współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a to z kolei przekłada się na praktyczne przedstawianie oferty kształcenia i możliwość pozyskania kandydatów na studia.

Rozwój Internetu i pojawienie się mediów społecznościowych wymusiły na uczelniach wyższych zmianę sposobu komunikacji ze studentami. Jakie nowoczesne narzędzia i kanały promocji wykorzystuje nasz Uniwersytet? I czy rzeczywiście są one dzisiaj tak bardzo potrzebne?

Aktualnie naszym głównym kanałem komunikacji zarówno ze studentami, jak i otoczeniem są Internet i media społecznościowe. Realizujemy działania promocyjne w oparciu o stronę internetową Uczelni, media społecznościowe: Facebook, Instagram, LinkedIn i YouTube oraz wybrane formy komunikacji wewnętrznej. Raczkujemy z TikTokiem, niemniej jednak mamy nadzieję, że i tu uda nam się wbić z sukcesem w obowiązujące trendy.

Facebook niewątpliwie cieszy się największym zaufaniem i gromadzi najszersze grono odbiorców. W tej chwili zbliżamy się do 70 000 obserwatorów. Zasięgi naszych postów sięgają miliona odsłon, Instagram przekroczył 500 000 odsłon. Na Linkedln obserwuje nas ponad 35 000 osób. Bardzo cieszą nas te dane, bo świadczą o popularności Uczelni w Internecie.

Proszę pamiętać, że oprócz tego, co widzi odbiorca, czyli np. postów ze zdjęciami, odpowiadamy na wszystkie pytania wysyłane do nas bezpośrednio w wiadomościach. Ich ilość jest ogromna. Jesteśmy ponadto dostępni w różnych grupach w social mediach, gdzie staramy się udzielać odpowiedzi na publikowane zapytania. To bardzo delikatna sfera, nad którą czuwamy 24 godziny na dobę.

Obecnie uniwersytety zmagają się z niżem demograficznym, czego efektem jest mniejsza liczba kandydatów na studia. Duże znaczenie odgrywają tutaj działania promocyjne, które pozwalają Uczelni wyróżnić się na tle innych placówek. W jaki sposób UMCS przyciąga przyszłych studentów?

Znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, podobnie jak inne uczelnie. Oprócz niżu demograficznego mamy za sobą dwa lata pandemii, a od lutego br. jesteśmy świadkami dramatów, jakie dzieją się za naszą wschodnią granicą. To kumulacja, która była nie do przewidzenia. Na szczęście nasz Uniwersytet posiada renomę i rozpoznawalność, dzięki czemu nie odczuwamy aż tak mocno wszystkich przeciwności. Nasze kampanie, głównie prowadzone w Internecie, skupiają się na przedstawianiu Uczelni jako uniwersytetu kompletnego, z bogatą ofertą kształcenia, nowoczesną infrastrukturą, innowacyjnymi badaniami oraz możliwościami rozwoju osobistego, pasji i zainteresowań.

W marcu br. udało nam się zorganizować jeden z największych eventów promocyjnych Uczelni, czyli Drzwi Otwarte. Wydarzenie miało charakter hybrydowy, ale w pierwszy dzień wiosny odwiedziło nas kilka tysięcy kandydatów na studia.

Pandemia dała nam nowe narzędzia, po które chętnie sięgamy, czyli webinary. W tym roku część z nich została przygotowana wcześniej, część była realizowana na żywo. Wszystkie te materiały uzyskały łączną liczbę blisko 100 000 odsłon.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się także inicjatywy podejmowane w ramach programu szkół partnerskich. Licealiści mogą uczestniczyć w wybranych wykładach otwartych, dedykowanych warsztatach i szkoleniach. Biuro Rozwoju Kompetencji prowadzi również doradztwo zawodowe. Tylko od marca br. przeprowadziliśmy ponad 50 takich spotkań dla całych klas.

Czy Centrum Promocji planuje jakieś nowe niepowtarzalne inicjatywy, które wzbogacą strategię marketingową Uczelni?

Nie chciałabym zdradzać wszystkich naszych planów na najbliższą przyszłość, ale jednym z tematów, który analizujemy i przygotowujemy do realizacji (jestem przekonana, że może on zainteresować naszą społeczność akademicką), jest utworzenie własnego sklepiku z gadżetami UMCS w przystępnych cenach. Mamy ogromną ilość zapytań o możliwość zakupu na własne potrzeby różnego asortymentu. Myślę, że w nowym roku akademickim 2022/2023 pierwsze zakupy w sklepie UMCS mogą być już możliwe.

W ramach Centrum Promocji powołane zostanie także Studio Kreatywne. Już dzisiaj zachęcam zainteresowanych do kontaktu z nami. Zamierzamy stworzyć przestrzeń dla społeczności akademickiej do tworzenia nowych projektów graficznych, które po dokonaniu selekcji wdrożymy jako serię limitowanych produktów z logotypem UMCS.

Pokładam duże nadzieje w niedawno powstałym Związku Uczelni Lubelskich. W tej chwili zrzesza on UMCS, Politechnikę Lubelską, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Uniwersytet Medyczny. Wspólnie z kolegami ds. promocji tych uczelni podejmujemy pierwsze próby inicjatyw promocyjnych pod szyldem związku. Łączy nas piękny akademicki Lublin, do którego zapraszamy na studia i pozostania tu na stałe. Wierzę, że ten miniekosystem przez nas tworzony przełoży się na większą liczbę naszych studentów spoza Lublina, ale także wpłynie na rozwój miasta i jego gospodarki.

Rozmawiała Magdalena Cichocka

Fot. Bartosz Proll

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    7 października 2022