IV Zjazd Prawników-Administratywistów

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w dniach 27-28 marca 2014 roku po raz czwarty zorganizowało międzynarodową konferencję naukową Zjazd Prawników-Administratywistów. Głównym partnerem konferencji była Fundacja Absolwentów UMCS. Czwarta edycja poświęcona została aktualnym problemom badawczym form nadzoru i kontroli w administracji. IV Zjazd Prawników-Administratywistów oficjalnie inauguruje obchody 55-lecia SKNP UMCS.

W obradach wzięło udział 96 prelegentów reprezentujących 19 ośrodków akademickich, w tym 16 wiodących uniwersytetów z Polski oraz Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku.

W ciągu dwóch dni konferencji uczestnicy z różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz na Ukrainie mieli możliwość wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących ich badań nad prawem administracyjnym. Wydarzenie to stanowiło okazję do spotkania studentów i doktorantów zainteresowanych przede wszystkim tematyką nadzoru i kontroli w administracji. Zjazd stał na wysokim poziomie merytorycznym, pokazując jednocześnie, że tematyka tegorocznego spotkania cieszy się dużym zainteresowaniem. Wielość problemów poruszonych w wystąpieniach prelegentów i podjętych w dyskusji skłoniła organizatorów do podjęcia starań o przygotowanie pokonferencyjnej publikacji zbiorowej.

Łukasz Bolesta
Prezes SKNP UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    8 kwietnia 2014