IV Wojewódzki Turniej „Boccia 2021” już za nami

10 grudnia br. w obiektach sportowych Centrum Kultury Fizycznej UMCS odbył się IV Wojewódzki Turniej „Boccia 2021” dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Wydarzenie było skierowane do uczniów i absolwentów szkół specjalnych, szkół z klasami integracyjnymi, klubów sportowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Organizatorami IV Wojewódzkiego Turnieju „Boccia 2021” byli Centrum Kultury Fizycznej UMCS, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” UMCS, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego UMCS, przy współpracy z Klubem Uczelnianym AZS UMCS oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Lublinie.

W turnieju uczestniczyli reprezentanci: Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie, Krajowego Towarzystwa Autyzmu- oddział w Lublinie, Integracyjnego Centrum Sportu i Rehabilitacji START w Lublinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 w Lublinie (Środowiskowy Dom Samopomocy „Absolwent” w Lublinie), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie, Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" w Lublinie oraz Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie.

Tegoroczne zawody uroczyście otworzyli prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS oraz dr Tomasz Bielecki, dyrektor Centrum Kultury Fizycznej UMCS. W turnieju udział wzięło 16 par podzielonych na cztery grupy. Pary z miejsc 1 i 2 w grupach awansowały do półfinałów A; z kolei z miejsc 3, 4 - do finału B.

Zwycięstwo w rozgrywkach odniosła para Arkadiusz Adamczuk i Wojciech Piwowarski (ICSiR „Start” Lublin). Drugie miejsce zajęli Michał Puzio i Mirosław Duda (ICSiR „Start” Lublin), a na trzecim miejscu uplasowali się Patryk Barszczyk i Przemysław Godula (ICSiR „Start” Lublin).

W finale B zwyciężyli Konrad Poręba i Mariusz Morawski (Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie), drugie miejsce zajęli Michał Adamczyk i Michał Usarek (Środowiskowy Dom Samopomocy „Absolwent“ przy SOSW nr 1 w Lublinie), a na trzecim znaleźli się Mikołaj Koczur i Przemysław Strumnik (SOSW im. Zofii Sękowskiej w Lublinie).

Ceremonię zamknięcia turnieju uświetnił występ zespołu SEKUNDA, laureata konkursu Sceny Otwartej w ramach XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”, organizowanego przez ACKiM UMCS „Chatka Żaka”. SEKUNDA to muzyczny duet, stworzony przez dwie niezależne artystki: Dorotę Błaszczyńską- Mogilską i Wiolę Jakubiec, które połączyła pasja gry na skrzypcach. Artystki czerpią inspirację z muzyki tradycyjnej Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, Podhala oraz Spiszu.

Wszyscy zawodnicy „Boccia 2021” otrzymali nagrody rzeczowe wraz z pamiątkowymi medalami oraz pucharami dla najlepszych. Wyróżnienia wręczył prof. Arkadiusz Bereza prorektor ds. ogólnych, w asyście członków ZSN „Alter Idem” oraz dyrektora CKF UMCS.


Fot. Klaudia Olender

    Aktualności