Inny wymiar jakości kształcenia

Zapraszamy do lektury wywiadu z dr hab. szt. Alicją Snoch-Pawłowską, prof. Uczelni – dziekanem Wydziału Artystycznego UMCS m.in. o znaczeniu kształcenia artystycznego. Rozmowę przeprowadziła Klaudia Olender z Centrum Prasowego.

Wydział Artystyczny nie bez powodu został gospodarzem IV Dnia Jakości Kształcenia. W minionym roku obchodził jubileusz 50-lecia kształcenia artystycznego na UMCS.

Wydział Artystyczny to miejsce, w którym prowadzone jest kształcenie oparte na solidnych fundamentach: poszanowaniu dla tradycji akademickiej i stałym rozwoju ku nowoczesności. Obecnie na Wydziale kształci się 505 studentów, w tym 125 obcokrajowców. Oferujemy takie kierunki jak: jazz i muzyka estradowa, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, malarstwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz anglojęzyczny kierunek Graphic Arts. Zajęcia dydaktyczne prowadzi 96 nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale, 20 pracowników innych wydziałów oraz grono specjalistów spoza Uczelni z zakresu projektowania graficznego oraz nauki gry na instrumentach. Kadra jest naszą mocną stroną. Społeczność Wydziału tworzą ludzie, których bardziej niż płaszczyzna dydaktyczna łączą wspólne pasje, podobna wrażliwość i postrzeganie świata.

Życie Wydziału nie ogranicza się do obowiązkowych zajęć. Niemal codziennie odbywają się atrakcyjne i przyciągające odbiorców wydarzenia. Są to organizowane przez studentów i wykładowców koncerty i wystawy. Bogata oferta zaproszeń, informacji oraz fotorelacji publikowana jest w dziale „Aktualności” na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Wydziału.

Nasze własne miejsca, gdzie toczy się artystyczne życie, to Galeria Wydziału Artystycznego, Galeria Kont przy ul. Zana 11, Uniwersytecka Galeria Sztuki UMCS przy ul. Głębokiej 43 oraz Sala Kameralna w Instytucie Muzyki. Jako Wydział bardzo potrzebujemy inwestycji w infrastrukturę, której braki obecnie stanowią największy hamulec dalszego rozwoju.

Można powiedzieć, że studia artystyczne to inny wymiar studiowania, bo to, co wyróżnia Wydział Artystyczny, to właśnie sposób kształcenia.

Jesteśmy placówką artystyczną funkcjonującą na Uniwersytecie, realizującą badania i działania twórcze w obszarach sztuk muzycznych i sztuk plastycznych. Od 12 lat w ocenie parametrycznej jednostek naukowych i artystycznych otrzymujemy wysoką kategorię naukową A – początkowo jako Wydział, a obecnie w dwóch odrębnych dyscyplinach artystycznych jako Instytut Muzyki, którym kieruje dyrektor dr hab. Piotr Wijatkowski, prof. UMCS, oraz jako Instytut Sztuk Pięknych, kierowany przez dyrektora prof. dr. hab. Krzysztofa Szymanowicza. Zarówno pracownicy dydaktyczni Wydziału, jak i studenci osiągają wspaniałe wyniki. Nasi dydaktycy są aktywnymi artystami o znaczącym dorobku i potrafią zachęcać oraz włączać w swoje projekty młodszych kolegów i studentów. Na co dzień studenci pracują w grupach 15-osobowych oraz odbywają zajęcia indywidualne będące odzwierciedleniem relacji mistrz – uczeń. Naszą metodologią nie jest racjonalne rozumowanie oparte na teorii i dowodach naukowych, lecz bezpośrednie tworzenie sztuki opartej na wyobraźni i intuicji, w której nie liczy się powtarzalność doświadczeń, a ich unikalność i indywidualność. Aspekt kreacji wymaga stwarzania przestrzeni wolności i akceptacji, w której wszyscy czują się dobrze.

Dowodem na wysoką jakość kształcenia są Stypendia Ministra Edukacji i Nauki.

W 2023 r. wśród 21 stypendystów z UMCS aż 15 laureatów było studentami naszego Wydziału. W 2022 r. UMCS otrzymał 14 stypendiów, w tym 8 dla studentów Wydziału Artystycznego, a w 2021 r. na 13 laureatów z UMCS 8 było naszymi studentami. W latach poprzednich notowaliśmy podobne rezultaty – nasi studenci stanowią niecałe 3% wszystkich studentów, a zdobywają corocznie ponad 50% stypendiów ministra przyznawanych całej Uczelni. To naprawdę doskonały wynik, z którego jesteśmy dumni i który potwierdza wysoką jakość kształcenia na Wydziale Artystycznym. Laureaci muszą wykazać się sukcesami w zakresie studiowanej dyscypliny, które wykraczają poza program studiów i obejmują profesjonalne dokonania. Stypendia Ministra Edukacji i Nauki są bardzo atrakcyjne finansowo, co stanowi dla studentów dodatkową motywację do dalszej pracy, utwierdzenie w wyborze studiów i ukierunkowanie działań.

A to później przekłada się na powodzenie na ścieżce zawodowej?

Z racji tego, że kształcenie artystyczne na UMCS trwa od ponad 50 lat, środowisko lubelskie jest nasycone naszymi absolwentami. Pracują oni w różnych instytucjach, ośrodkach kultury, szkołach, urzędach, zarówno w mniejszych gminach, jak i większych miastach.

Funkcjonowanie Wydziału Artystycznego jest mocno osadzone w kulturze, w społecznych uwarunkowaniach regionu i miasta. Mamy swoją reprezentację m.in. w Radzie Przemysłów Kreatywnych powołanej w 2022 r. jako organ opiniodawczo-doradczy Prezydenta Miasta Lublin, w której zasiadają, oprócz mnie, liczni przedstawiciele naszego Wydziału: prof. dr hab. Urszula Bobryk; prof. szt. plast. Artur Popek; dr hab. Piotr Wijatkowski, prof. UMCS; dr hab. szt. Robert Kuśmirowski, prof. UMCS; dr szt. Jarosław Koziara; dr szt. Karol Pomykała oraz mgr Michał Ćwiek.

Już w czasie studiów studenci Wydziału Artystycznego angażują się w wiele inicjatyw artystycznych i kulturalnych, takich jak np. Noc Kultury. Wydział wraz z Chatką Żaka organizuje także grudniowy Kiermasz Sztuki Studenckiej pn. „Sztuka pod choinkę”.

Podczas lubelskiej Nocy Kultury corocznie prezentowanych jest kilka realizacji studenckich, wyróżniających się świeżością i niesionym przesłaniem. Są to ważne działania w przestrzeni publicznej, które polegają na autentycznej kooperacji z organizatorami.

Z kolei targi „Sztuka pod choinkę” opierają się na współpracy z Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, które daje nam miejsce i oprawę promocyjną. Już na początku grudnia studenci przygotowują obrazy, ceramikę, odbitki graficzne, rozmawiają o tym, co może się spodobać, a co nie, na ile wycenić daną pracę. To dla nich czas, w którym próbują swoich pierwszych sił na rynku sztuki. Spotykają odbiorców przychodzących, by zakupić oryginalne prezenty. Targi te cieszą się popularnością w całym mieście.

Dzień Jakości Kształcenia otwiera ogólnouczelnianą dyskusję. Tym razem hasło przewodnie brzmiało: „Oferta edukacyjna UMCS – perspektywy rozwoju”. Dlaczego ta tematyka jest teraz tak ważna?

Nowoczesne formy kształcenia niosą ze sobą nowe wyzwania, a dynamicznie zmieniający się świat sprawia, że nasi odbiorcy, czyli kandydaci na studia, zmieniają swoje plany życiowe. Studia II stopnia spotykają się z coraz mniejszym zainteresowaniem. Podczas rozmów moderowanych przez prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Dorotę Kołodyńską omawialiśmy kwestie zmian dotyczących zasad dyplomowania, analizowaliśmy ofertę studiów i przedstawialiśmy swoje doświadczenia. Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów kierowane przez dyrektor Alicję Borzęcką-Szajner to profesjonalna i pomocna jednostka, koordynująca działania na wszystkich wydziałach Uczelni. Dzień Jakości Kształcenia to inicjatywa, która tworzy pole do dyskusji, pomaga rozwiązywać problemy oraz im zapobiegać. Wcześnie zdiagnozowane zagrożenia pozwalają przygotować się do podjęcia konkretnych rozwiązań. Myślę, że system wsparcia ze strony Uczelni dla wydziałów prowadzących kształcenie ma ogromne znaczenie i w moim przekonaniu działa on bardzo sprawnie. Dowodem tego są pozytywne oceny wystawiane przez organy zewnętrze kontrolujące nasze kierunki, a przede wszystkim zadowolenie i bardzo dobre opinie studentów.

Dzień Jakości Kształcenia to także prezentacja gospodarza wydarzenia, czyli wydziału, w którego murach odbywa się konkretna edycja.

W tym roku zaproponowaliśmy szereg warsztatów oraz wykładów, które poprowadzili pracownicy naszego Wydziału. W ramach panelu głównego mgr Michał Ćwiek zaprezentował sprawdzone metody współpracy uczelni z biznesem. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony słuchaczy. Mgr Ćwiek jest pomysłodawcą i koordynatorem projektu „Match”, którego celem jest „parowanie” lubelskich przedsiębiorców ze studentami kierunków kreatywnych. Prace dyplomowe i projektowe studentów starszych lat na kierunku grafika są realizowane w bezpośrednim kontakcie z odbiorcami-klientami ze sfery biznesu. Studenci dowiadują się o realnym zapotrzebowaniu rynku, poznają charakterystykę branży i mają styczność z rynkowymi realiami. W ramach projektu studenci współpracowali już m.in. z Orange czy Ikea.

Podczas Dnia Jakości Kształcenia odbyły się też warsztaty emisji głosu w mowie, poprowadzone przez prof. dr hab. Elżbietę Krzemińską, warsztaty aktywizmu i praktyk animacyjnych prowadzone przez dr. Andrzeja Białkowskiego, prof. UMCS z gościnnym udziałem Magdaleny Barszcz. Dużym zainteresowaniem cieszyło się doświadczenie Virtual Reality, prowadzone przez mgr. Piotra Tomaszewskiego i mgr. Pawła Łuciuka.

Nie zabrakło też świątecznych niespodzianek z artystycznym akcentem.

IV Dzień Jakości Kształcenia odbył się 6 grudnia, w związku z tym na Wydziale panował świąteczny klimat i można było spotkać wiele postaci podobnych do świętego mikołaja. Goście otrzymali w prezencie kolorowe ozdoby choinkowe wykonane przez studentów Koła Naukowego Ceramiki Unikatowej i Form Przestrzennych kierowanego przez prodziekan dr hab. szt. Alicję Kupiec, prof. UMCS. Wszyscy uczestnicy wydarzenia zostali poczęstowani upieczonymi przez prorektor prof. dr hab. Dorotę Kołodyńską piernikami w kształcie choinek. Otwarciu konferencji towarzyszył występ mgr. Michała Iwanka i Joanny Skowyry, studentki kierunku jazz i muzyka estradowa, który wprowadził nas w uroczystą atmosferę. Było domowo, przytulnie i artystycznie.

Rozmawiała Klaudia Olender
Fot. Archiwum prywatne

    Aktualności

    Data dodania
    9 lutego 2024