Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego UMCS

„Pstryczek elektryczek - fizyczne doświadczenia z elektrycznością”, pod taką nazwą odbyły się zajęcia inaugurujące drugą edycję Uniwersytetu Dziecięcego UMCS.

Fot. Katarzyna Link

Rok akademicki 2013/2014 w Uniwersytecie Dziecięcym UMCS uroczyście otworzył Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski.

Zajęcia prowadzone w ramach „Uniwersytetu Dziecięcego UMCS” charakteryzuje niekonwencjonalne, dalekie od tradycyjnego nauczanie oraz stały, bezpośredni kontakt dzieci z wysoce wykwalifikowaną kadrą akademicką.

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 odbyła się 28 września 2013 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki. Pierwsze zajęcia - warsztaty prowadzili: mgr Krzysztof Kiszczak i mgr Juliusz Ciemniewski - wieloletni pracownicy Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS i (jak pokazała pierwsza edycja UD UMCS) ulubieńcy dzieci.

Studentami UD UMCS mogą zostać dzieci w wieku 6-12 lat. Rekrutacja na rok akademicki 2013/2014 trwa do wyczerpania miejsc. Zajęcia odbywają się 1-2 razy w miesiącu i trwają ok. 1,5 godziny, dotyczą zaś wielu dziedzin nauki i są prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych. Wykłady, pokazy i warsztaty odbywają się w salach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uniwersytet Dziecięcy UMCS został powołany 3 września 2012 r. przez JM Rektora UMCS prof. Stanisława Michałowskiego. Jego strategicznymi celami są: tworzenie i wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój dzieci, pobudzanie ich zainteresowania światem, nauką oraz badaniami, ukazywanie i rozpowszechnianie korzyści płynących z posiadania wiedzy, a także promocja kształcenia przez całe życie.

 

    Aktualności