Inauguracja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Mniejszości narodowe, etniczne i językowe w Unii Europejskiej”

14 września br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim uroczyście zainaugurowano międzynarodową konferencję naukową „Mniejszości narodowe, etniczne i językowe w Unii Europejskiej”.

W ramach spotkania odbyła się również konferencja prasowa. Jej honorowymi gośćmi byli przedstawiciele ministerstw, korpusu dyplomatycznego, władz lokalnych i mniejszości narodowych.

W wydarzeniu uczestniczyli:

Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin
Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa lubelskiego
Genowefa Tokarska - Wojewoda lubelski
Włodzimierz Karpiński - Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Sekretarz Stanu w MSWiA
Marek Ast - Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Przewodniczący Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Jan Borkowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Artur Jabłoński - Przewodniczący Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP,
prof. Grzegorz Janusz - Dziekan Wydziału Politologii UMCS w Lublinie (współorganizator konferencji)
Elżbieta Radziszewska - Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

Marszałek Grzegorz Schetyna, który wystąpił w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego, nazwał konferencję, odbywającą się już po raz drugi w Lublinie, „spotkaniem – instytucją”. Miało ono szansę zaistnieć dzięki zapałowi i wysiłkowi wielu ludzi, wśród których „ojcem chrzestnym tego wszystkiego” jest Minister MON – Tomasz Simoniak (wcześniej, w MSWIA zajmował się m.in. problemami mniejszości narodowych) oraz dwóch naukowców z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: prof. Grzegorz Janusz oraz dr Grzegorz Kuprianowicz z Zakładu Historii Najnowszej UMCS.

Podczas konferencji prasowej Włodzimierz Karpiński stwierdził, iż jest to jak najbardziej uzasadnione, by spotkanie, na którym omawiane są problemy dotyczące mniejszości narodowych odbywało się właśnie w Lublinie: „chcielibyśmy, by Lublin stał się polskim Davos mniejszości narodowych”. Marek Ast zapewniał, że Polska ma się czym pochwalić nie tylko w kwestii dobrego ustawodawstwa dotyczącego mniejszości narodowych, ale też praktyki w tym zakresie. Podkreślano, iż polskie przepisy należą do najbardziej postępowych w Europie.

Tegoroczne wydarzenie towarzyszy Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Głównym celem spotkania jest dokonanie analizy aktualnej sytuacji mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w krajach Unii Europejskiej.

Podczas uroczystej inauguracji kilkanaście osób zasłużonych w działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotymi i Srebrnymi Krzyżami Zasługi.

Panele dyskusyjne potrwają do 16 września. Ich rezultatem będzie wypracowanie wszechstronnego opisu sytuacji mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w 27 krajach Unii Europejskiej, który to uwzględni zróżnicowanie doświadczeń historycznych, odmiennych tradycji prawnych, specyficznych współczesnych uwarunkować społecznych, a także procesy migracyjne.

    Aktualności