Immatrykulacja studentów I roku

3 października br. po raz pierwszy na 11 Wydziałach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (w związku z utworzeniem Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, z dotychczasowego Wydziału BiNoZ) odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku. Po złożeniu ślubowania młodzieży przyjętej w poczet studentów UMCS wręczone zostały indeksy.

Na UMCS w roku akademickim 2011/2012 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich rozpocznie naukę ponad 9800 osób.

    Aktualności

    Data dodania
    4 października 2011