III Dwujęzyczny Konkurs Recytatorski

8 kwietnia 2014 r. w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS odbył się III Dwujęzyczny Konkurs Recytatorski dla studentów ze Wschodu.

W przesłuchaniach uczestniczyło 14 osób z Ukrainy i Białorusi. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali po dwa utwory: jeden w języku polskim, a drugi w ukraińskim, rosyjskim lub białoruskim.

Studenci CJKP to bardzo utalentowana młodzież. Po występach konkursowych odbył się krótki recital w wykonaniu Janiny Pobirskiej z Ukrainy i Maksima Tutskiego z Białorusi, którzy zaśpiewali popularne przeboje w języku ukraińskim, angielskim i rosyjskim.

Licznie zgromadzona widownia gromkimi brawami nagrodziła wszystkich występujących na scenie artystów. W ciągu najbliższego tygodnia jury oceni występy, a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 15 kwietnia br. w Auli CJKP.

    Aktualności

    Autor
    Wiaczesław Kostko
    Data dodania
    9 kwietnia 2014