II Dzień Internacjonalizacji na UMCS

Po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, powrócił na UMCS Dzień Internacjonalizacji, zainaugurowany jeszcze w 2019 r. Tegoroczna, druga już edycja wydarzenia odbyła się 8 lutego br. w Centrum ECOTECH-COMPLEX. Uczestnicy debatowali nad internacjonalizacją szkolnictwa wyższego, szansami i wyzwaniami z nią związanymi oraz rozwojem i usprawnieniem działań na rzecz umiędzynarodowienia, zarówno w środowisku lokalnym, jak i globalnym.

Jak umiędzynarodowienie wyższych uczelni wpływa na jakość kształcenia, możliwość studiowania i poszerzenie współpracy naukowej z innymi państwami? M.in. o tym dyskutowano podczas 2. Międzynarodowego Dnia Internacjonalizacji na UMCS. W spotkaniu wzięli udział goście zarówno z Polski, jak i zagranicy, przedstawiciele środowiska akademickiego, samorządu terytorialnego oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

- Uniwersytet to wspólnota złożona z ludzi różnych dyscyplin i różnych narodowości. To pewnego rodzaju tygiel, w którym mogą wykluwać się myśli i być prowadzone wspólne dyskusje – podkreślił prof. dr hab. Gruszecki, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UMCS i zwrócił uwagę, że pandemia, wojna w Ukrainie czy kryzys gospodarczy to okoliczności, które wpłynęły na perspektywę postrzegania procesu umiędzynarodowienia i spowodowały pojawiające się pytania: w jakim kierunku podejmować działania związane z umiędzynarodowieniem, jakie narzędzia i instrumenty stosować, oraz do kogo adresować aktywność internacjonalizacji.

- Tematem naszego spotkania są wyzwania, szanse, ale też zagrożenia umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki. I faktycznie umiędzynarodowienie to jedno z poważniejszych zadań i wyzwań stojących przed uczelniami wyższymi. Ta trudność wynika m.in. z dużej konkurencji międzynarodowej w przestrzeni akademickiej, zarówno w odniesieniu do badań, jak i kształcenia. Rynki edukacyjne to właściwie rynki globalne. Okazuje się, że już nie wystarczy, że jesteśmy atrakcyjni, musimy wyróżniać się od innych - powiedziała dr Ewelina Panas, pełnomocniczka rektora ds. umiędzynarodowienia kształcenia.

Wykład inauguracyjny II Dzień Internacjonalizacji na UMCS wygłosił prof. Orena Shriki z Ben-Gurion University of Negev pt. „Droga do udanej międzynarodowej współpracy naukowej: proaktywność, otwartość i siła przypadku” („Navigating the path to successful International Scientific Collaborations: proactivity, open-mindedness, and the power of Chance”).

Po wystąpieniu odbył się panel dyskusyjny „Szanse i wyzwania dla umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce”, w którym udział wzięli: prof. dr hab. Marek Pietraś, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS, prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, dyrektor Centrum ECOTECH-COMPLEX, Elwira Rycaj, dyrektorka Centrum Badań Naukowych UMCS oraz dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. Goście dyskutowali m.in. o trudnościach i wyzwaniach związanych z umiędzynarodowieniem, podejmowanych działaniach dotyczących sfery kształcenia i oferty programowej dla studentów cudzoziemców, a także rozwoju i usprawnieniem działań na rzecz umiędzynarodowieni w obszarze badań naukowych, zarówno w kwestii akademickiej, jak i w ramach planowanej strategii rozwoju miasta Lublin.

Program wydarzenia obejmował również wystąpienia podzielone na trzy sesje tematyczne. Dr hab. Grzegorz M. Wójcik wraz prof. Orenem Shriki wygłosili referat nt. dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania i realizacji narodowych grantów badawczych pt. „Grant Interwencyjny NAWA – historia sukcesu: „Investigating brain cortical activity in patients with post-COVID-19 brain fog”, dr Kamil Filipek, dyrektor Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego opowiedział o wpływie sztucznej inteligencji na badania i dydaktykę w perspektywie globalnej i lokalnej, z kolei dr Andrzej Demczuk poprowadził spotkanie informacyjne z Ambasadorem Programu Fulbrighta w Polsce. Wydarzenie zwieńczył warsztat przeprowadzony przez dr Magdalenę Bis, pt. „Praca w środowisku wielokulturowym – analiza typów osobowości na podstawie metodologii MBTI®, ze szczególnym uwzględnieniem różnic kulturowych”.

Umiędzynarodowienie stanowi ważny czynnik i element strategii rozwoju uczelni. Od lat nasza Alma Mater znajduje się w czołówce polskich uczelni wyższych pod względem wskaźnika umiędzynarodowienia. Aktualnie na UMCS studiują studenci z prawie 60 państw, realizowane są międzynarodowe projekty edukacyjne oraz naukowo-badawcze, uczelnia jest również członkiem konsorcjów i międzynarodowych sieci badawczych. W ubiegłym roku na UMCS powstał, jako jeden z pierwszych w Polsce, Welcome Center – specjalnie dedykowane miejsce kontaktu dla naukowców i studentów cudzoziemców.

II Dzień Internacjonalizacji został zorganizowany we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland (2020).


Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    9 lutego 2023