I Międzynarodowa Konferencja Centrum Europy Wschodniej

W dniach 16-17 czerwca 2011 r. na Wydziale Humanistycznym odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Centrum Europy Wschodniej pod hasłem „Finansowe i społeczno–polityczne projekty modernizacji społeczeństwa w warunkach destabilizacji gospodarczej”.

Omówiono m.in. konsekwencje światowej dekoniunktury dla państw Europy Środkowej i Wschodniej, potencjał innowacyjny jako nieodłączny element współczesnych projektów modernizacji społeczeństwa, a także zaprezentowano Centrum Europy Wschodniej UMCS.

W piątek 17 czerwca odbyły się wykłady prowadzone przez prelegentów z Polski i Ukrainy. Sympozjum zostało podzielone na trzy bloki: ekonomia i polityka gospodarcza, zarządzanie (przedsiębiorstwa i regiony) oraz stosunki międzynarodowe i współpraca transgraniczna. Podjęto kwestię polityki migracyjnej państw europejskich w warunkach globalnej recesji oraz funkcjonowania samorządu lokalnego. Odniesiono się również do problemu współpracy pracowników naukowych z przedsiębiorstwami oraz funkcjonowania polskich firm w okresie kryzysu politycznego i ekonomicznego na Ukrainie w latach 2004-2009.

    Aktualności