I Lubelskie Dni Integracji

Dziś rozpoczęły się Lubelskie Dni Integracji. To pierwsza tego typu inicjatywa na terenie naszego miasta zorganizowana wspólnie przez pięć lubelskich uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnikę Lubelską i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Głównym celem tego ogólnoakademickiego przedsięwzięcia jest integracja środowisk uczelnianych, zwiększenie świadomości na temat zagadnień związanych z dostępnością, niepełnosprawnością oraz różnorodnością. Wydarzenie potrwa do czwartku (25 maja).

24 maja 2023 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie władze rektorskie lubelskich uczelni podpisały porozumienie o współpracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w myśli idei „razem możemy znacznie więcej”. W wydarzeniu z ramienia UMCS udział wzięli: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS; prof. dr. hab. Dorota Kołodyńska, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia oraz Grażyna Elżbieta Fiok, kanclerz Uczelni, a także nauczyciele akademiccy, przedstawiciele administracji i studenci. Obecni byli także reprezentanci pozostałych uczelni, władz miejskich, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wielu instytucji współpracujących.

W imieniu Związku Uczelni Lubelskich przemawiał prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej: – Współpracujemy ze sobą intensywnie na wielu różnych polach i widoczny jest efekt synergii. Synergii, która oznacza, że siła oddziaływania grupy jest większa niż suma efektów atywności poszczególnych jej członków. (...) Społeczność akademicka to nie tylko rektorzy czy prorektorzy, ale przede wszystkim tysiące pracowników i jeszcze większe rzesze studentów. Wśród tej ogromnej liczby mamy część osób z niepełnosprawnością i cieszy nas to, że dzisiaj zaczynamy się integrować mając przede wszystkim na względzie ich interes. Mamy na uczelniach różne specjalizacje, na Politechnice zajmujemy się zagadnieniami technicznymi, np. architekturą, na uniwersytetach jest psychologia i inne dyscypliny. Jeśli połączymy siły, to naprawdę możemy dużo w tym zakresie zdziałać. I właściwie jedyne ograniczenia, jakie występują to te, które możemy sobie wyobrazić. A jeśli je sobie wyobrazimy, to jesteśmy w stanie je później przełamać i im przeciwdziałać. Mam nadzieję, że podczas dzisiejszego wydarzenia jak najwięcej ograniczeń zostanie wyodrębnionych oraz zaplanujemy takie rozwiązania, które następnie będziemy mogli wdrażać.

Głos zabrała także Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Lublina: – Jesteśmy zaszczyceni, że jako Miasto możemy być częścią tego wyjątkowego wydarzenia - pierwszego, chociaż myślę, że wszyscy już czujemy, iż wpisze się ono na stałe w kalendarz najważniejszych tego typu inicjatyw w naszym mieście. Pan rektor powiedział przed chwilą o efekcie synergii, ja bym dodała do tego prostą, starą prawdę, że razem można lepiej i więcej, a przez to po prostu o wiele skuteczniej. Jestem szcześliwa, że I Lubelskie Dni Integracji debiutują w roku Europejskiej Stolicy Młodzieży. Za każdym razem podkreślamy, że będziemy chwalić się młodymi ludźmi, ich kreatywnością i pomysłowością, ale także patrzeć na nich takimi, jakimi są, często też niestety z różnymi ograniczeniami. I naszą powinnością jest robić wszystko to, by oni na co dzień w żaden sposób tych ograniczeń nie odczuwali.

Z kolei w imieniu Wojewody Lubelskiego list odczytał Mariusz Kidaj, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW.

Podpisanie porozumienia otworzyło pierwszy dzień Lubelskich Dni Integracji. Po uroczystej inauguracji uczestnicy wysłuchali wykładów: dr hab. Anny Prokopiak z Katedry Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej UMCS na temat studentów w spectrum autyzmu oraz mgra Roberta Fiuta z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który przybliżył temat „Depresji w następstwie nagłej utraty zdrowia jako ograniczenia w fizjoterapii pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii”, a także mogli wziąć udział w panelu dyskusyjnym psychologów pn. „Studenta/studentki w kryzysie zdrowia psychicznego”.

Równocześnie na poszczególnych uczelniach odbywały się tematyczne warsztaty dla przedstawicieli różnych środowisk akademickich, m.in. z podstaw rehabilitacji (zespoły bólowe – odcinek szyjny i lędźwiowy) i łucznictwa osób z niepełnosprawnością w Uniwersytecie Medycznym; animaloterapii z elementami alpakoterapii w Uniwersytecie Przyrodniczym, czy tworzenia tyflografik, czyli technik uwypuklania obrazu w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na naszej Alma Mater odbyły się warsztaty z napisów do filmów dla osób niesłyszących, które poprowadził dr Paweł Aleksandrowicz z Katedry Lingwistyki Stosowanej UMCS. Uczestnicy dowiedzieli się m.in., jak tworzyć napisy do materiałów audiowizualnych, aby były one bardziej czytelne oraz poznali bliżej specyfikę napisów rozszerzonych. Z kolei w Centrum Kultury Fizycznej UMCS w godzinach 17:00 - 19:30 odbyły się rozgrywki integracyjne w siatkówce na siedząco.

W ramach drugiego dnia LDI nasza Uczelnia przygotowała m.in. zawody boccia. Ta paraolimpijska dyscyplina wywodząca się od włoskiej gry w bule to zarówno gra integrująca całe środowisko akademickie, jak i świetne narzędzie terapeutyczne, kształtujące sprawność fizyczną i przy okazji umożliwiające działanie w duchu tolerancji i wzajemnego poszanowania.

Zwieńczeniem Lubelskich Dni Integracji był czwartkowy Piknik Integracyjny na terenach zielonych przy Centrum Kultury Fizycznej UMCS, na którym również nie zabrakło reprezentacji naszej Uczelni. M.in. Akademickie Centrum Wsparcia UMCS poprowadziło warsztat przechodni o pierwszej pomocy psychologicznej, Naukowe Koło Logopedów i Audiologów opowiedziało: jak rozmawiać z osobą jąkającą się, a Studenckie Koło Naukowe Psychologii „Adesse” zaprezentowało metody alternatywnej komunikacji i przeprowadziło quiz o neuroróżnorodności.

Lubelskie Dni Integracji odbyły się w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Patronat nad wydarzeniem objęły władze rektorskie lubelskich uczelni, a patronat honorowy: prezydent miasta Lublin dr Krzysztof Żuk, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Fot. Bartosz Proll


Fot. Klaudia Olender

    Aktualności

    Data dodania
    24 maja 2023