Gwiazdy i skały – czyli bliskie spotkania z astronomią i geologią

28 marca 2014 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej odbyły się wykłady i warsztaty o tematyce astronomicznej i geologicznej pt. „Gwiazdy i skały – czyli bliskie spotkania z astronomią i geologią”. Było to pierwsze tego typu wydarzenie na UMCS.

W ramach wydarzenia zorganizowano następujące wykłady:

  • mgr Tomasz Zięba - „Ewolucja gwiazd”,
  • dr Przemysław Mroczek - „Kosmiczna wędrówka Ziemi zapisana w skałach”,
  • Karolina Czapla - „Obiekty bliskie Ziemi” (ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zagrażających Ziemi),
  • Łukasz Tkaczyk - „Wirtualne obserwacje nieba”,
  • dr inż. Miłosz Huber - „Goście z gwiazd – czyli o meteorytach i sposobie ich badania”,
  • mgr Karolina Niedźwiecka - „Astropasja czyli moja droga w lubelskim PTMA (wyznania miłośnika astronomii)”.

Następnie odbyły się warsztaty geologiczne oraz astronomiczne:

  • „Piękno ukryte w skałach” - pokaz skał różnego typu i genezy, badanie zawartości węglanów w skałach, a także szereg innych doświadczeń, szlifowanie skał na specjalnie przygotowanych stanowiskach,
  • „Blisko i daleko - obserwacje skał przez mikroskop oraz pokaz teleskopów” - oprócz skał uczniowie mieli możliwość zobaczyć jak wyglądają piksele w aparacie fotograficznym oraz z jakich barw się składają. W ramach pokazu teleskopów, który przedstawił mgr Maciej Derejski (członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii), wszyscy zostali zapoznani z budową trzech typów teleskopów oraz ich działaniem i różnicami w prowadzeniu obserwacji. Na zakończenie warsztatów Łukasz Tkaczyk z mgr. Jarosławem Szuwarskim - jako trenerzy programu edukacji ekologicznej „EKO-gaz – Konkretna Energia” - omówili występowanie gazu łupkowego w Polsce i perspektywy wydobycia tego surowca.

Warsztatom towarzyszyła wystawa zdjęć przyrodniczych Łukasza Tkaczyka.

Wydarzenie w mediach

Organizatorzy
Studenckie Koło Naukowe Geografów (Sekcja Geologiczna)
Oddział Lubelski Towarzystwa Miłośników Astronomii
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
Koło Naukowe Studentów Fizyki UMCS
Zakład Astrofizyki i Teorii Grawitacji przy Katedrze Fizyki Teoretycznej
Program edukacji ekologicznej „EKO-gaz – Konkretna Energia”

Tekst opracował
Łukasz Tkaczyk

    Aktualności