16 listopada br. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, odbyło się spotkanie użytkowników oraz pasjonatów Systemu Informacji Geograficznej: GIS Day 2011. Podczas prezentacji poruszone zostały m.in. takie kwestie jak: Wykorzystanie tabletów w GIS, Analiza czasowa i przestrzenna przestępczości w Lublinie, GIS w transporcie czy GIS w przedsiębiorstwie kontra geomarketing – jak odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy.

Pracownia Geograficznych Systemów Informacyjnych została utworzona we wrześniu 2005 roku jako część Instytutu Nauk o Ziemi UMCS. Od roku akademickiego 2011/2012 nosi nazwę Pracowni Geoinformacji. Głównym celem jej działalności jest wdrażanie systemów GIS w badaniach geograficznych oraz koordynacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych związanych z technikami komputerowymi. Działalność naukowa Pracowni koncentruje się na wykorzystaniu systemów GIS w badaniach geograficznych i planowaniu przestrzennym. Pracownia uczestniczy w ramach UMCS w realizacji badań dotyczących różnych aspektów środowiska przyrodniczego Lubelszczyzny.

    Aktualności