Gala Finałowa Konkursu z Publicznego Prawa Gospodarczego

7 marca 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbyła się Gala Finałowa Konkursu z Publicznego Prawa Gospodarczego.

Konkurs zorganizowali Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin oraz Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji.

ELSA jest największą, apolityczną, niezarobkową organizacją zrzeszającą studentów i młodych adeptów prawa. Stowarzyszenie funkcjonuje w 42 krajach, poprzez grupy narodowe i lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego z siedzibą w Brukseli. W Polsce istnieje obecnie 15 grup lokalnych. Wspierają rozwój edukacji prawniczej, promują odpowiedzialność społeczną studentów i młodych prawników.

Działania Stowarzyszenia skupione są w obrębie czterech programów:

  • STEP (program wymiany praktyk studenckich),
  • działalność naukowa, dzięki której studenci mają możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce,
  • seminaria i konferencje, które zajmują się przygotowywaniem szkoleń, kursów, spotkań naukowych czy letnich szkół prawa,
  • marketing.

21 lutego br. odbyła się druga edycja Konkursu z Publicznego Prawa Gospodarczego, który został zorganizowany przy współpracy ELSA Lublin z Katedrą Prawa Finansowego i Nauki o Administracji UMCS. Do udziału w nim zgłosiło się 37 osób, studentów prawa i administracji. Ostatecznie wyłoniono 11 laureatów.

Trzecie miejsce zajął Piotr Magda, drugie - Rafał Pilarski.

Zwycięzcą konkursu został Marcin Andrzejewicz, który w nagrodę odbędzie płatną praktykę w Kancelarii Prawnej Filipek&Kamiński. Nagrodą dla zdobywców drugiego i trzeciego miejsca były bezpłatne praktyki w tej kancelarii.

    Aktualności

    Data dodania
    8 marca 2013