Film 30 lat „Wiadomości Uniwersyteckich”

30 lat temu w kwietniu 1991 r. ukazał się pierwszy numer „Wiadomości Uniwersyteckich UMCS” – jednego z najstarszych czasopism akademickich w Polsce. Z tej okazji zespół Centrum Prasowego przygotował film ukazujący historię i rozwój czasopisma oraz wspomnienia osób je tworzących.

„Czasopisma uczelniane, ogólnouczelniane są, można powiedzieć, równolatkami transformacji politycznej i ustrojowej. Mianowicie uczelnie przeżyły wtedy wielki przełom – przełom polegający na uzyskaniu autonomii i samorządności. Pojawiła się wielka potrzeba dyskusji uczelnianej, no i wtedy jedynym medium, które mogło to zrealizować, była właśnie gazeta” – tak o powstaniu czasopism akademickich w Polsce po transformacji ustrojowej 1989 r. mówi Piotr Kieraciński, redaktor naczelny „Forum Akademickiego”.

„»Wiadomości Uniwersyteckie«, w gruncie rzeczy, wyrosły z tego wielkiego ruchu, w którym jako założyciele tego pisma uczestniczyliśmy. Mówię o sobie, o Stefanie Symotiuku, ale i pozostałych dwóch członkach redakcji, tzn. Eli Pachołowej i Marku Jędrychu. Wyrósł właściwie z ruchu wydawniczego Solidarności. To Solidarność uruchomiła tę powszechną, niezależną z definicji działalność wydawniczą” – wspomina prof. Wiesław Andrzej Kamiński, jeden z założycieli „WU” oraz rektor UMCS w latach 2005–2008.

Na różnorodne funkcje, jakie spełniają „Wiadomości Uniwersyteckie”, wskazuje prof. Andrzej Kokowski z Instytutu Archeologii: „My wykorzystujemy je od lat do pracy ze studentami. Staram się w jakiś sposób uczyć studentów promocji i… wtedy wpadłem na ten szatański pomysł, że przecież mam pod ręką genialny podręcznik akademicki w postaci »Wiadomości Uniwersyteckich«. […] »Wiadomości Uniwersyteckie« są naprawdę ważnym elementem dla oceny życia naukowego naszej uczelni. Że wspomnę jeszcze tylko jak potrafią rozpalać emocje w czasach, kiedy wybieramy nowego rektora”.

Prof. Anna Łosowska, emerytowany dyrektor Archiwum UMCS zwraca z kolei uwagę na informacyjną i dokumentacyjną funkcję czasopisma: „[…] praktycznie co miesiąc cała społeczność akademicka i nie tylko [...] ma przegląd życia codziennego na uczelni. […] śmiem tutaj nawet wysunąć tezę, że »Wiadomości Uniwersyteckie« przejęły jak gdyby taką formę, taką jedną z działalności archiwum uniwersyteckiego, jakim jest informacja o życiu uczelni”.

Zachęcamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez zespół Centrum Prasowego z okazji jubileuszu 30-lecia „Wiadomości Uniwersyteckich”.

    Aktualności

    Data dodania
    26 lipca 2021