Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2023

30 września o godz. 11:00 w całym kraju odbył się egzamin wstępny na aplikację radcowską. Polegał na rozwiązaniu w czasie 150 minut testu jednokrotnego wyboru, który liczył 150 pytań. Pozytywny wynik otrzymała osoba, która zdobyła co najmniej 100 punktów. Tegoroczny egzamin wstępny na aplikację radcowską w Lublinie miał miejsce w hali wystawienniczej Targów Lublin S.A.

„W tym roku do egzaminu wstępnego przed komisją działającą przy lubelskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych przystąpiło 171 osób. To przede wszystkim absolwenci wydziałów prawa lubelskich uczelni, a więc m.in. 93 absolwentów UMCS oraz 72 absolwentów KUL. Kandydatów jest nieco więcej niż w roku ubiegłym, kiedy do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przystąpiło 134 osoby. Wynik pozytywny uzyskało wtedy prawie 40% zdających” – wyjaśnił dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS, prorektor ds. ogólnych, dziekan OIRP w Lublinie.

„Egzamin wstępny na aplikację radcowską zdaje się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. W jej skład wchodzą sędziowie sądów powszechnych, przedstawiciele samorządu radcowskiego, prokurator i przedstawiciel środowiska akademickiego. Nie ma limitu przyjęć. Każdy kto uzyska wynik pozytywny może złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów. Nie ma także limitu wieku. W tym roku przed komisją egzaminacyjną przy OIRP w Lublinie zdawali jednocześnie ojciec i jego córka” – dodał dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS.

Od 2006 r. egzaminy na aplikacje prawnicze organizuje Ministerstwo Sprawiedliwości. W tym roku w Polsce do egzaminów wstępnych na aplikację radcowską, adwokacką, notarialną i komorniczą przystąpiło łącznie 6310 osób. Największą popularnością cieszyła się tradycyjnie aplikacja radcowska – z liczbą 3098 kandydatów.

Fot. A. Pruszkowski

    Aktualności

    Data dodania
    2 października 2023