Egzamin radcowski 2023

25 kwietnia br. w Hotelu Luxor rozpoczął się czterodniowy egzamin zawodowy dla przyszłych radców prawnych. W tym roku przystąpiło do niego 80 osób, wśród nich liczną grupę stanowią absolwenci Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Pretendenci do tytułu radcy prawnego zdają egzamin przed komisją powołaną przez ministra sprawiedliwości dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Jego organizatorem jest Dziekan Rady OIRP w Lublinie - dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. Uczelni, prorektor ds. ogólnych UMCS.

Egzamin radcowski to największy sprawdzian zawodowy dla aplikantów w ich karierze prawniczej, zwieńczenie wielu lat ciężkiej pracy i nauki. Został rozłożony na cztery dni i obejmuje pięć części pisemnych z zakresu różnych dziedzin prawa: karnego, cywilnego i rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki. Na rozwiązanie zadań podczas pierwszych trzech części egzaminu kandydaci mają 360 minut każdego dnia, z kolei na rozwiązanie dwóch ostatnich zadań przewidzianych czwartego dnia łącznie 480 minut. Zdający podczas egzaminu korzystają z własnych komputerów przy użyciu specjalnej aplikacji, która blokuje możliwość kontaktu z innymi programami komputerowymi. Ponadto aplikanci nie mogą posiadać przy sobie żadnych urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, mogą jedynie sięgać do tekstów aktów prawnych i komentarzy z orzecznictwa.

Do tegorocznego egzaminu przystępuje 80 zdających, w tym 66 osób, które ukończyły aplikację radcowską w lubelskiej OIRP oraz 14 osób dopuszczonych do egzaminu na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166.). Warto podkreślić, że do tej pory zdawalność egzaminu w Lublinie utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie - w tamtym roku wyniosła 92 proc. i był to najlepszy wynik w całym kraju.

fot. OIRP Lublin

 

    Aktualności

    Data dodania
    26 kwietnia 2023