Dziedzictwo archeologiczne regionu – filary turystyki

Dziedzictwo archeologiczne coraz częściej, poza oczywistym zachwytem rzeczami pięknymi i odległą przeszłością, staje się spoiwem kulturowym społeczności, ale i „reaktorem jądrowym” działań w sferze kulturowej i biznesowej. Jak się to dziej? Przykładem jest aktywność grupy studentów pod kierunkiem dr. Tomasza Dzieńkowskiego z Instytutu Archeologii.

W roku akademickim 2019/2020 grupa studentów z kierunków archeologia, historia i turystyka historyczna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Anna Sendłak, Bartłomiej Michalak, Mateusz Szmulik, Patryk Maruszczak, Rafał Juściński, Błażej Wronka, Katarzyna Gregorczyk, Ewelina Kuć, pod kierunkiem dr. Tomasza Dzieńkowskiego z Instytutu Archeologii UMCS oraz przy współpracy z dr. Jackiem Łojkiem (nauki przyrodnicze) realizowała pracę badawczą Dziedzictwo archeologiczne regionu – filary turystyki, której głównym celem było opracowanie „małej” strategii rozwoju turystycznego gminy Leśniowice (woj. lubelskie) ze szczególnym akcentem położonym na dziedzictwo archeologiczne. Inspiracją dla tak sformułowanej problematyki były niezwykle interesujące wyniki badań archeologicznych zrealizowanych w Horodysku (pow. Chełm, gm. Leśniowice) oraz środowiskowe walory regionu. Wyniki badań wykopaliskowych przekuto w nowatorską i interdyscyplinarną publikację, co uruchomiło lawinę zainteresowania wśród archeologów, ale i społeczności lokalnej.

Do współpracy zaproszono wójta gminy Leśniowice – p. Joannę Jabłońską, Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach zarządzany przez p. Agnieszkę Poźniak oraz przy silnym wsparciu p. Moniki Mazur. Efektem finalnym działań było opracowanie głównych założeń rozwoju turystyki regionu gminy Leśniowice oraz szczegółowych zasad organizacji wielotematycznej słowiańskiej wioski. Wyniki te zostały przygotowane przez studentów pod kierunkiem dr. T. Dzieńkowskiego i dr. J. Łojka, a następnie przedstawione w formie prezentacji Archeologia-historia-turystyka. Nasze małe ojczyzny. Na podstawie wspólnie wypracowanych wniosków Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach uzyskał dofinansowanie na realizację zadania Zaginiony świat – odkrywamy gminę Leśniowice (101/2020/NCK/EP) w ramach programu EtnoPolska 2020 z funduszy Narodowego Centrum Kultury. W realizacji gminnego projektu uczestniczą studenci archeologii i historii UMCS. Obecnie przygotowywane są dwa filmy promujące turystykę regionu i dziedzictwo archeologiczno-historyczne. Ciąg dalszy nastąpi.

Autor tekstu: dr Tomasz Dzieńkowski

    Aktualności

    Data dodania
    20 października 2020