Działalność Centrum Europy Wschodniej – prof. Walenty Baluk

Centrum Europy Wschodniej UMCS zostało powołane w 2011 r. na bazie Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Celem działalności Centrum Europy Wschodniej jest prowadzenie, organizacja, koordynacja, inicjowanie współpracy nie tylko między jednostkami UMCS w zakresie problematyki środkowo-wchodnieuropejskiej, ale także koordynacja działań w zakresie współpracy międzynarodowej z państwami Europy Wschodniej. […] interesują nas kwestie natury historycznej, w tym m.in. polityka pamięci, polityka historyczna państw tego obszaru, interesują nas kwestie życia politycznego […], interesują nas także kwestie społeczno-ekonomiczne […], a także polityka zagraniczna i bezpieczeństwo – mówi prof. dr hab. Walenty Baluk – dyrektor Centrum Europy Wschodniej i zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS.

Centrum Europy Wschodniej wspólnie z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji złożyło wniosek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2021”. Tytuł naszego projektu jest poświęcony dziedzictwu Piłsudskiego i Petlury – przeszłości, teraźniejszości i przyszłości stosunków polsko-ukraińskich […] – dodaje prof. W. Baluk.

Zachęcamy do obejrzenia materiału wideo, w którym prof. Walenty Baluk mówi o funkcjonowaniu Centrum Europy Wschodniej UMCS, a także o grancie Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu pt. „Dziedzictwo Piłsudskiego i Petlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy”. Projekt będzie realizowany przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji oraz Centrum Europy Wschodniej UMCS we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki w Kijowie oraz Wydziałem Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych CzUN im. J. Fed'kowycza w Czerniowcach.

Materiał został zrealizowany przez zespół Centrum Prasowego UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    7 maja 2021