Dwie inicjatywy UMCS docenione w konkursie EEPA

Miło nam poinformować, że projekty „Przedsiębiorcze dzieciaki” oraz „Business Mentoring Sessions” zostały nagrodzone w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2022 (EEPA).

Celem konkursu EEPA jest nagradzanie najlepszych promotorów i praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości w Europie. To doskonała okazja do promocji regionu oraz samej inicjatywy, a także możliwość nawiązania kontaktów i partnerstw na poziomie krajowym oraz europejskim. Do konkursu można zgłaszać projekty w sześciu kategoriach: Promowanie ducha przedsiębiorczości; Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze; Rozwój środowiska biznesowego oraz wspieranie transformacji cyfrowej; Wspieranie umiędzynarodowiania działalności; Wspieranie zielonej transformacji; Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne.

Rozstrzygnięcie krajowego etapu konkursu EEPA nastąpiło 26 lipca. Wśród nagrodzonych inicjatyw znalazły się dwa projekty realizowane przez UMCS. Teraz będą one reprezentowały Polskę na etapie europejskim.

Zwycięzcą konkursu został projekt „Przedsiębiorcza młodzież” (kategoria: Promowanie ducha przedsiębiorczości). Jest on organizowany już od czterech lat przez Miasto Lublin i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (tegoroczna edycja była realizowana we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej). Uczestnicy projektu, czyli dzieci w wieku 6-10 lat, zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, a także rozwijają tzw. kompetencje miękkie podczas zajęć lekcyjnych, wizyt w lubelskich przedsiębiorstwach oraz warsztatów z osobami kreatywnymi.

Drugie miejsce w konkursie jury przyznało z kolei inicjatywie „Business Mentoring Sessions” (kategoria: Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca). To cykl wydarzeń, których głównym celem jest zachęcenie zagranicznych studentów do związania swojej przyszłości zawodowej z Lublinem i regionem oraz tworzenia własnych biznesów. Inicjatywa ta jest koordynowana przez pełnomocnika rektora ds. umiędzynarodowienia kształcenia – dr Ewelinę Panas w ramach Welcome Center UMCS we współpracy z Lublin Global Community, organizacją EPI – European Pact for Integration oraz Stowarzyszeniem Wolna Lubelszczyzna.

Uroczyste ogłoszenie zwycięzcy konkursu EEPA nastąpi w dniach 28-30 listopada 2022 r. w Pradze podczas Zgromadzenia MŚP.

    Aktualności

    Data dodania
    27 lipca 2022