DNA Encyklopedia Życia

Przedsięwzięcie skierowano do wszystkich osób, które pragnęły poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny biotechnologii, a także usłyszeć i zobaczyć coś ciekawego.

Część wykładowa została przygotowana pod kątem licealistów – przyszli maturzyści zainteresowani naukami przyrodniczymi mieli możliwość poszerzyć swoje zainteresowania lub rozwiać ewentualne wątpliwości podczas rozmów ze studentami i profesorami. Warsztaty były również szansą na inspirację w wyborze kierunku dalszej edukacji – okazuje się, że biologia to więcej niż może się wydawać, chemia wcale nie jest straszna, a biotechnologia niesie ze sobą szerokie perspektywy.

Fot. Katarzyna Link

W części praktycznej odbyły się interaktywne warsztaty, podczas których uczestnicy sami mogli przeprowadzać doświadczenia, obserwacje i wysnuwać wnioski, na takie tematy jak m.in.: Czy jemy geny? Jak wyizolować DNA z produktów spożywczych? Jak zrobić balsam do ust?

Warsztaty zostały zorganizowane przez członków Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Biotechnologii i koordynowane (na terenie Lublina) przez studentów Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej i Uniwersytetu Medycznego.

Dwudniowy program (19-20 kwietnia) obejmował wykłady naukowców z lubelskich uczelni, jak również interaktywne warsztaty. W realizację projektu zaangażowały się Koła Naukowe i Organizacje Studenckie lubelskich uczelni, tworząc Porozumienie Studenckich Kół Naukowych i ich Sympatyków. Wydarzenie odbywało się równolegle na uczelniach w Warszawie, Poznaniu, Olsztynie, Wrocławiu, Łodzi i Toruniu, przez co zyskało charakter ogólnopolski.

Uroczystego otwarcia dokonał Prorektor UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Ryszard Dębicki.

    Aktualności

    Data dodania
    22 kwietnia 2013