Debata o przyszłości Lublina w latach 2014-2018

Ocenie trzech lat rządów prezydenta Lublina, dr. Krzysztofa Żuka, poświęcona była debata zorganizowana przez „Gazetę Wyborczą Lublin” oraz ACK UMCS „Chatka Żaka”, która odbyła się 2 grudnia br. w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS. Udział w niej wzięli: prezydent - dr Krzysztof Żuk, rektor UMCS - prof. Stanisław Michałowski, przewodniczący Rady Miasta - Piotr Kowalczyk, politolog - prof. KUL Andrzej Podraza, Dariusz Jodłowski - prezes Związku Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” oraz Wojciech Krakowski, przewodniczący Klubu Radnych PO w Radzie Miasta. Nie przybył zaproszony na debatę Sylwester Tułajew - przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta.

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. sprawy dotyczące miejskich inwestycji oraz zadłużenia, infrastruktury drogowej i komunikacji, tworzenia nowych miejsc pracy, budżetu obywatelskiego, sytuacji lubelskich szkół wyższych i ich współpracy z władzami Lublina, a także planu politycznego na najbliższe wybory oraz podstawowych zadań stojących przed przyszłym prezydentem Lublina. Debatę prowadzili dziennikarze „Gazety”. Prezydent Krzysztof Żuk odpowiadał także na pytania publiczności.

Była to pierwsza z cyklu debat prezydenckich zorganizowana w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    3 grudnia 2013