Cykl "Z archiwum Wiadomości Uniwersyteckich"

30 lat temu w kwietniu 1991 roku ukazał się pierwszy numer „Wiadomości Uniwersyteckich”. Z tej okazji rozpoczynamy cykl „Z archiwum Wiadomości Uniwersyteckich”, w którym będziemy przypominać, czym żyła społeczność akademicka naszego Uniwersytetu w ostatnim trzydziestoleciu, a co znalazło swoje odzwierciedlenie na łamach naszego czasopisma.

Pierwszy numer „Wiadomości Uniwersyteckich” liczył 6 stron i kosztował 1 tysiąc złotych. Redaktorem naczelnym był Stefan Symotiuk. W skład pierwszego kolegium redakcyjnego weszli: Marek Jędrych, Wiesław A. Kamiński i Elżbieta Mulawa-Pachoł. Składem i łamaniem zajmowało się Wydawnictwo UMCS, a drukiem – Drukarnia UMCS.

Okładkę pierwszego numeru zdobi winieta z nazwą gazety, ornamentami i grafiką z pomnikiem Patronki Uczelni oraz zdjęcie ówczesnego kolegium rektorskiego, w skład którego wchodzili: rektor prof. Eugeniusz Gąsior i prorektorzy: prof. Kazimierz Goebel, prof. Jerzy Bartmiński i prof. Jan Rayss.

Na pierwszy numer złożyły się głównie teksty dotyczące spraw bieżących, m.in. sprawozdania z prac i uchwały Senatu UMCS, informacje dotyczące awansów zawodowych, spotkań i wykładów, nowości Wydawnictwa UMCS, jubileuszy pracy zawodowej, pożegnań zmarłych pracowników czy komentarze dotyczące różnych aspektów funkcjonowania Uczelni i szkolnictwa wyższego.

Patrząc wstecz, będziemy obserwować, jak zmieniała się rzeczywistość i codzienne funkcjonowanie Uczelni. W pierwszym numerze „WU” możemy m.in. przeczytać: „Łączność z całym światem. A właściwie z komputerami całego świata. Uczelnia nasza podłączona bowiem została do sieci komputerowej EARN (European Academic Research Net), rodzaju poczty, dającej możliwość błyskawicznego kontaktu z abonentami zagranicznymi”. Będziemy się mogli też przekonać, że wiele spraw, mimo upływu lat, jest nadal aktualnych. Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym numerem "Wiadomości Uniwersyteckich": https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/0413/133549-wu-nr-1-1991-r.pdf

Zapraszamy do wspólnej podróży w przeszłość i śledzenia naszego cyklu „Z archiwum Wiadomości Uniwersyteckich” przygotowanego z okazji obchodów jubileuszu 30-lecia naszego czasopisma.

    Aktualności

    Data dodania
    20 kwietnia 2021