Centrum Prasowe UMCS zaprasza do współpracy

Szanowni Pracownicy, Doktoranci i Studenci UMCS,

pracownicy zespołu Centrum Prasowego UMCS zapraszają członków naszej akademickiej wspólnoty do współpracy. Zachęcamy, aby dzielili się Państwo informacjami na temat sukcesów naukowo-badawczych, dydaktycznych, otrzymanych nagród, wyróżnień, organizacji ciekawych wydarzeń i inicjatyw o charakterze zarówno naukowym, jak i charytatywnym czy ciekawych badań i projektów prowadzonych w jednostkach, które Państwo reprezentujecie. Zostaną one rozpowszechnione wśród naszej społeczności akademickiej, a także przekazane na zewnątrz, za pomocą różnych środków masowego przekazu.

Pracownicy, doktoranci i studenci UMCS, którzy chcieliby podzielić się swoimi dokonaniami, proszeni są o przesyłanie informacji na adres rzecznik@umcs.pl. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem: 81 537 52 81.

Zapraszamy do włączenia się w działania podejmowane przez zespół Centrum Prasowego UMCS. Z pewnością wpłyną one korzystnie na jakość przekazywanych informacji oraz wzmocnią markę naszej Uczelni.

    Aktualności

    Autor
    Agnieszka Stańczak
    Data dodania
    18 stycznia 2021