Absolwenci UMCS wśród laureatów konkursu na najlepszą pracę dyplomową

Z radością informujemy, że wśród laureatów i osób wyróżnionych w tegorocznym Konkursie Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta znaleźli się absolwenci UMCS.

Nagrodę główną w wysokości 6 tys. zł otrzymała absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS – Karolina Czyż za pracę pt. „Wykorzystanie GIS do oceny dostępności komunikacyjnej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego". Zwycięska praca powstała pod kierunkiem dr. hab. Waldemara Kociuby, prof. UMCS i dotyczyła dostępności komunikacyjnej LOF oraz wnikliwej oceny obecnego stanu sieci.

Z kolei wyróżnienie w wysokości 2 tys. zł otrzymała Paulina Tylus, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS za pracę pt. „Sztuka w przestrzeni osiedla mieszkaniowego na przykładzie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej", napisaną pod kierunkiem dr hab. Adama Kopciowskiego. Autorka zaprezentowała oraz skatalogowała realizację Lubelskich Spotkań Plastycznych `76. Omówiła również genezę, przebieg i wyniki tego wydarzenia.

Wyróżnienie w formie trzymiesięcznej płatnej praktyki absolwenckiej w Urzędzie Miasta Lublin, z łącznym świadczeniem pieniężnym o wartości 4,5 tys. zł przyznano Aleksandrze Wachowicz, absolwentce Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, za pracę pt. „Implementacja koncepcji Child Friendly City na przykładzie Gdyni i Lublina". Nagrodzona praca powstała pod kierunkiem dr Dagmary Kociuby, a jej celem jest wypełnienie luki badawczej i zaprezentowanie implementacji idei Child Friendly City w obu analizowanych miastach, a także sformułowanie rekomendacji dotyczących tworzenia miast przyjaznych dzieciom, w warunkach polskich.

Konkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą rozwojowi gospodarczemu miasta ma wieloletnią tradycję i organizowany jest od 2010 r. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym, głównie w kontekście gospodarczym, społecznym, kulturowym i środowiskowym oraz zachęcenie studentów do podejmowania tej tematyki w swojej pracy badawczej.

    Aktualności

    Autor
    Agnieszka Stańczak
    Data dodania
    10 grudnia 2020