54. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

19 września br. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego uroczyście zainaugurowano 54. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Wydarzenie jest corocznym spotkaniem około tysiąca chemików, zarówno naukowców, nauczycieli, jak i specjalistów pracujących w różnych gałęziach przemysłu chemicznego. W konferencji udział wzięli laureaci dorocznych nagród przyznawanych przez PTChem oraz goście z kraju i za granicy, wśród których znaleźli się m.in.: Przewodnicząca Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) – prof. Nicole Moreau, profesorowie honorowi UMCS: prof. Xavier Coqueret oraz prof. Fernando Gonzalez-Caballero.

Podczas uroczystości poświęcono Sztandar Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz na ręce Rektora UMCS prof. dra hab. Andrzeja Dąbrowskiego, wręczono Uczelni okolicznościowy medal Marii Skłodowskiej-Curie, z okazji Międzynarodowego Roku Chemii oraz Roku Noblistki.

Wśród licznych laureatów wyróżnionych medalami i odznaczeniami Polskiego Towarzystwa Chemicznego znaleźli się m.in.: dr Anna Maria Wołowicz z Zakładu Chemii Nieorganicznej UMCS, która została laureatką Nagrody im. Aleksandra Zamoyskiego oraz dr Elżbieta Łastawiecka z Zakładu Chemii Organicznej UMCS, która otrzymała Wyróżnienie do Nagrody Sigma-Aldrich i PTChem.

Organizatorzy konferencji:
Polskie Towarzystwo Chemiczne, Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach

    Aktualności