„Study in Poland” – narada uczelni

Narada uczelni uczestniczących w programie „Study in Poland” odbyła się 11 lipca 2013 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego. Z ramienia władz UMCS w spotkaniu uczestniczyła prof. sztuk muz. Urszula Bobryk – Prorektor ds. Studenckich.

Główne cele wydarzenia:

  • podsumowanie realizacji programu „Study in Poland” w mijającym roku akademickim,
  • przyjęcie zasad i planu działań w roku akademickim 2013/2014,
  • omówienie priorytetów na lata 2014–2016,
  • wymiana doświadczeń (round table) w zakresie promocji polskich uczelni za granicą i pozyskiwania studentów zagranicznych,
  • prezentacja doświadczeń pilotażowego etapu certyfikacji agencji rekrutacyjnych na Ukrainie.

Obrady wspólnie prowadzili: prof. Włodzimierz Nykiel, Przewodniczący Komisji ds. Międzynarodowych KRASP, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, i Waldemar Siwiński, Prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

    Aktualności