„Maluchem” przez Europę

W związku z obchodami Roku Marii Curie-Skłodowskiej oraz w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki zorganizowano wyprawę po Europie Zachodniej i Północnej „Fiatem 126p”. Głównymi inicjatorami wydarzenia są Andrzej Krupa – student III roku Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz Miłosz Huber – adiunkt w Zakładzie Geologii Ochrony Litosfery Instytutu Nauk o Ziemi UMCS.

Wyprawa rozpoczęła się 11 lipca. Trasa przejazdu autem pomalowanym w barwy Uniwersytetu obejmuje 16 krajów: Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Macedonię, Albanię, Czarnogórę, Bośnię, Chorwację, Austrię, Czechy, Litwę, Łotwę, Estonię oraz Rosję.

Zatrzymujący się w różnych miastach uczestnicy będą rozdawać foldery UMCS, a po powrocie zaprezentują fotoreportaż dokumentujący wyprawę.

    Aktualności