„Akademicki Lublin. Zdecydowanie tak!”

5 grudnia br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja prasowa „Akademicki Lublin. Zdecydowanie tak!”. W konferencji udział wzięli Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski oraz rektorzy lubelskich uczelni: UMCS, KUL, WSEI, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Lubelskiej oraz Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola.

Konferencja dotyczyła akademickości Lublina, a także współpracy lubelskich uczelni w ramach tworzonego Kolegium Akademickiego Lublina, w skład którego wejdą rektorzy, marszałek województwa lubelskiego i prezydent Lublina. Zadaniem Kolegium będzie praca na rzecz wzmacniania pozycji lubelskich uczelni wyższych na arenie krajowej i międzynarodowej.

Po przedstawieniu powyższej inicjatywy rektorzy mieli możliwość zaprezentowania osiągnieć i atutów poszczególnych uczelni. UMCS reprezentował JM Rektor Stanisław Michałowski, który w swoim wystąpieniu skupił się na czterech zagadnieniach związanych z naszym uniwersytetem:

  • jego 75-letniej tradycji oraz potencjale naukowym, dydaktycznym, sportowym i kulturalnym,
  • międzynarodowym aspekcie funkcjonowania uczelni,
  • szkołach badawczych,
  • pozycji w rankingach.

Jesteśmy uniwersytetem tradycyjnym. To zobowiązuje, dlatego budujemy uczelnię kompletną. UMCS to uczelnia, która stawia na studentów, rozwój naukowy, ale także słyniemy z działalności kulturalnej i sportowej – opowiadał prof. Michałowski. Podkreślił również osiągnięcia na polu umiędzynarodowienia kształcenia i badań naukowych:

Przyciągamy wybitnych badaczy ze znanych ośrodków naukowych za granicą takich jak: prof. Jaco Vangronsveld, prof. Jean Poesen czy Stefaan Poedts. Możemy pochwalić się 220 umowami o współpracy międzynarodowej. To nasza wizytówka, to nasze otwarcie się na świat.
Od kilku lat UMCS plasuje się też w ścisłej czołówce uczelni w Polsce pod względem liczby kształcących się cudzoziemców. Łącznie na naszym uniwersytecie uczy się ok. 1800 studentów z blisko 50 krajów świata.

JM Rektor podczas swojego wystąpienia przypomniał o osiągnięciach szkół badawczych: Lubelskiej Szkoły Światłowodów, szkoły badań biotechnologicznych oraz szkoły badań z zakresu fizyki. Pochwalił się również obecnością UMCS w The Center World University Rankings 2019-2020 oraz Rankingu Szanghajskim (Academic Ranking of World Universities).

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    6 grudnia 2019