"Zadania archiwisty w dobie cyfryzacji"

20 lutego 2019 r. w Warszawie, w Instytucie Żywności i Żywienia miała miejsce konferencja archiwalna zorganizowana przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Warszawie.

              (Fot. M. Kuchciak)

Tematem konferencji były zadania archiwisty w dobie cyfryzacji.

W wystąpieniach odniesiono się do szeroko pojętej tematyki dokumentacji elektronicznej oraz systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Poruszono też kwestie automatyzacji procesów przetwarzania dokumentów, archiwizacji zasobów, jak i  archiwistyki Webu - jej statusu i celów. 

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem archiwistów, pracowników administracji publicznej.

Archiwum UMCS reprezentował mgr Michał Kuchciak.

    Aktualności

    Data dodania
    21 lutego 2019