Wystawa "Lublin i Lubelszczyzna w Publikacjach Pracowników Instytutu Historii UMCS"

20 września 2021 r. w Sali Wystawienniczej Muzeum UMCS miało miejsce otwarcie wystawy pt. "Lublin i Lubelszczyzna w publikacjach pracowników Instytutu Historii UMCS". Zebranych gości przywitali organizatorzy ekspozycji: Dziekan Wydziału Historii i Archeologii dr hab. Joanna Sobiesiak, prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Historii dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS, były Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Robert Litwiński oraz zespół Muzeum UMCS. Krótkie wprowadzenie wygłosił dr hab. Tomisław Giergiel. Wystawa została zorganizowana w ramach XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Ekspozycja została przygotowana w 2014 roku przez ówczesnych pracowników naukowych Instytutu Historii UMCS (dr hab. Aleksandrę Jaworską, dr Roberta Jopa, dr Tomisława Giergiela), z okazji obchodów jubileuszu 70-lecia UMCS, a obecnie, po wzbogaceniu o publikacje z lat 2014 - 2020 została ponownie zaprezentowana w Sali Wystawienniczej Muzeum UMCS, w gmachu Biblioteki Głównej przy ul. Radziszewskiego 11. Wystawa poświęcona jest prezentacji dorobku kadry naukowej Instytutu Historii UMCS, realizowanego w ramach odradzającego się po II wojnie światowej ruchu regionalistycznego. Prezentuje ponad 200 monografii autorskich i prac zbiorowych poświęconych Lublinowi, regionowi lubelskiemu oraz poszczególnym subregionom, miastom i osadom Lubelszczyzny. Publikacje, zebrane w grupy rzeczowe, przedstawione są na planszach wystawy w przejrzysty i atrakcyjny wizualnie sposób.

Muzeum UMCS serdecznie zaprasza do zwiedzania!

Zwiedzanie odbywa się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego obowiązującego w ramach XVII LFN.

    Aktualności

    Autor
    Anna Dubis
    Data dodania
    21 września 2021