Wystawa „Heraldyczne i kostiumologiczne oblicze cmentarza rzymskokatolickiego przy ul. Lipowej w Lublinie” w Muzeum UMCS

Studenckie Koło Nauk Pomocniczych Historii UMCS i Muzeum UMCS serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy „Heraldyczne i kostiumologiczne oblicze cmentarza rzymskokatolickiego przy ul. Lipowej w Lublinie”, który odbędzie się 22 września 2023 r. o godz. 13.00 w sali wystawienniczej Muzeum w gmachu Biblioteki Głównej UMCS przy ul. I. Radziszewskiego 11.

Wystawa jest pokłosiem projektu studentów należących do Koła Nauk Pomocniczych Historii funkcjonującego na Wydziale Historii i Archeologii UMCS, którzy pracując pod opieką naukową dr. hab. Tomisława Giergiela, zidentyfikowali kilkadziesiąt nagrobków, na których umieszczone zostały herby lub porcelanowe fotografie będące wspaniałym źródłem wiedzy o naszych przodkach żyjących w XVIII, XIX i XX wieku.

Głównym zadaniem prezentowanej ekspozycji jest ukazanie potencjału badawczego zabytkowych nagrobków heraldycznych i fotografii porcelanowych. Wyeksponowane zostały nie tylko ich wizerunki zidentyfikowane w przestrzeni cmentarza, ale również przedyskutowane na zebraniach koła rekonstrukcje genealogiczne, źródła metrykalne, czy odmiany herbowe. Wystawie towarzyszyć będą rekonstrukcje strojów, wypożyczone z Muzeum Historii Polski, koordynatora ogólnopolskich obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Wystawa została zorganizowana w ramach XIX Lubelskiego Festiwalu Nauki, a także została dofinansowana przez władze rektorskie UMCS oraz Samorząd Studentów UMCS.

Wystawę będzie można oglądać we wrześniu i październiku 2023 r. Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Autor
    Anna Dubis
    Data dodania
    19 września 2023