Wystawa „Aleksander hr. Fredro – polski Molière. W 230. rocznicę urodzin” w Muzeum UMCS

Muzeum UMCS oraz Biblioteka Główna UMCS zapraszają na otwarcie wystawy pt. „Aleksander hr. Fredro – polski Molière. W 230. rocznicę urodzin”, które odbędzie się 10 maja 2023 r. o godz. 18.00 w Sali Wystawienniczej Muzeum UMCS, przy ul. Idziego Radziszewskiego 11.

Wernisaż uświetnią fragmenty komedii tego autora odczytane przez członków Grupy Teatralnej Pracowników UMCS. Autorami wystawy są Dariusz Boruch oraz Piotr Błaszczak.

W roku 2023 przypada 230. rocznica urodzin Aleksandra Fredry, najwybitniejszego polskiego komediopisarza, a także pamiętnikarza, poety oraz żołnierza kampanii napoleońskich. Dlatego też Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Uchwałą z dnia 22 lipca 2022 r. rok 2023 Rokiem Aleksandra Fredry.

Plansze edukacyjne zostały przygotowane i udostępnione dzięki uprzejmości Fundacji Rodu Szeptyckich z siedzibą w Warszawie, ustanowionej w 2006 r. przez Macieja i Katarzynę Szeptyckich. Celem działań Fundacji jest ochrona dziedzictwa narodowego związanego z dziejami rodu Szeptyckich oraz szeroka działalność kulturalna i prospołeczna w tym m.in. wspieranie rozwoju kulturalnego i gospodarczego środowisk wiejskich, pomoc w organizacji Rodzinnych Domów Dziecka i Domów Seniora, ochrona środowiska naturalnego, pomoc ofiarom wojen, klęsk i katastrof.

Wystawie towarzyszyć będą książki i wydawnictwa ze zbiorów Biblioteki Głównej UMCS. Dodatkowo pokazane zostaną kostiumy teatralne ze sztuk Aleksandra Fredry.

Ekspozycję będzie można zwiedzać do 7 czerwca 2023 r.

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Autor
    Anna Dubis
    Data dodania
    5 maja 2023