William Shakespeare. Bohaterowie dramatów.

Wystawa pokazuje na planszach wybrane fragmenty sztuk Williama Szekspira.

                W dniu 10 maja (wtorek) 2016 r. o godz. 1200 w sali Muzeum UMCS (gmach Biblioteki Głównej UMCS,
ul. Radziszewskiego 11) odbył się wernisaż wystawy „William Shakespeare. Bohaterowie dramatów”. Wystawa powstała we współpracy uniwersyteckiego muzeum i Zakładu Literatury Angielskiej. Składa się na nią 18 plansz,
z tego 16 poświęconych jest wybranym dramatom Williama Szekspira. Dwie plansze, których treść zaproponował
dr Andrzej Kowalczyk z Zakładu Literatury Angielskiej, dotyczą dwóch dramatów Szekspira: Makbet i Ryszard III. Zaprezentowane fragmenty (te same) są w różnych tłumaczeniach. Takie zestawienia daje możliwość porównań tłumaczeń. Pozostałe plansze prezentują fragmenty poszczególnych sztuk, ale tutaj nie wskazywano autora tłumaczenia. 

            Wernisażowi towarzyszyć będzie deklamacja fragmentu dramatu Szekspira w języku oryginału
w interpretacji Mai Furmagi, studentki anglistyki UMCS.

            Wieczorem tego dnia o godz. 1830 fragmenty dramatów Szekspira (po polsku) zaprezentują aktorzy Amatorskiego Teatru Towarzyskiego.

                                                                                                                      Jerzy Kasprzak

 

    Aktualności

    Autor
    Jerzy Kasprzak
    Data dodania
    10 maja 2016