"Uniwersytet. Struktura blasku i cienia"

14 marca 2019 r. w Muzeum UMCS miał miejsce wernisaż prac Wiktora Kowalczyka, fotografa, lublinianina, kustosza Dworku Wincentego Pola Filii Muzeum Lubelskiego.

Wystawa fotografii Wiktora Kowalczyka Uniwersytet. Struktura blasku i cienia jest pierwszym z cyklu wydarzeń przygotowywanych przez Muzeum UMCS w ramach obchodów 75-lecia istnienia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 

Wiktor Kowalczyk urodził się w 1964 roku w Lublinie. Ukończył biologię na UMCS i muzealnictwo na UW. Dwadzieścia lat pracował w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym (w tym kilkanaście lat w Muzeum Przyrodniczym), od sześciu lat pełni obowiązki kustosza w Muzeum Lubelskim w Lublinie, opiekując się Dworkiem Wincentego Pola na Kalinowszczyźnie. Jest twórcą wystaw i publikacji, organizatorem wydarzeń kulturalnych i zajęć edukacyjnych. Od dzieciństwa zajmuje go fotografia, pisuje także wiersze.

 

    Aktualności

    Data dodania
    19 marca 2019