Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w czasach Rektora Profesora Wiesława Skrzydły 1972-1981

29 maja 2019 r. w holu Wydziału Prawa i Administracji UMCS zaprezentowano wystawę „Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w czasach Profesora Rektora Wiesława Skrzydły 1972-1981” zorganizowanej w związku z dziewięćdziesiątymi urodzinami Jubilata oraz odnowieniem doktoratu na Wydziale PiA UMCS.

Wernisaż wystawy miał miejsce 7 kwietnia 2019 r. w Dworku Kościuszków w Ogrodzie Botanicznym UMCS, 29 maja ekspozycja została zaprezentowana szerszej publiczności na pierwszym piętrze w holu Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Wystawa poświęcona jest długiej, trwającej prawie dekadę kadencji rektorskiej prof. dr. hab. Wiesława Skrzydły, obfitującej w doniosłe wydarzenia zarówno w zakresie rozwoju infrastruktury uczelni, jak i życia naukowego pracowników i studentów.

29 maja 2019 r., w sześćdziesiątą rocznicę obrony pracy doktorskiej na Wydziale Prawa miało miejsce uroczyste odnowienie doktoratu prof. dr. hab. Wiesława Skrzydły. 

    Aktualności

    Data dodania
    6 czerwca 2019