Odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla pracowników Archiwum UMCS

Miło nam poinformować, iż 7 lipca 2021 r. w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS miała miejsce ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych pracowników UMCS, wśród uhonorowanych znaleźli się pracownicy Archiwum UMCS.

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymał dr Paweł Jusiak, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymał dr Michał Kuchciak i mgr Anna Romanowska. 

Odznaczenie Medal Za Długoletnią Służbę zostało ustanowione ustawą z dnia 8 stycznia 1938 r. Dzieliło się na trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy. Medal nadawali właściwi ministrowie lub inne naczelne organy władzy państwowej. Prawo do medalu uzyskiwało się z tytułu pracy w służbie Państwa lub instytucji publicznoprawnych. Po 10 latach służby pełnionej po 11 listopada 1918 r. uzyskiwało się brązowy medal, po 20 latach – srebrny, a po 30 latach miał być przyznawany medal złoty, do czego nie doszło z powodu wybuchu II wojny światowej. 

Medal noszono na lewej stronie piersi, w kolejności po wówczas obowiązujących odznaczeniach państwowych, a przed odznaczeniami zagranicznymi.

Odznaczenie zostało odnowione w 2007 r. jako Medal za Długoletnią Służbę, została zmieniona pisownia słowa „za” z wielkiej litery na małą. Medal ustanowiono ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach. Zmiana weszła w życie 10 października 2007 r. Równocześnie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeniem z dnia 31 lipca 2007 r. zmienił rozporządzenie z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń. 

Zgodnie z treścią ustawy „Medal za Długoletnią Służbę” jest przyznawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa”. W precedencji polskich odznaczeń zajmuje miejsce za Medalem za Ofiarność i Odwagę.

Zachowano trzystopniowy podział:

I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę,

II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,

III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

Pomiędzy odznaczeniami z dwóch różnych okresów nie wyróżniono znaczących zmian w wyglądzie. Odznaką Medalu za Długoletnią Służbę jest okrągły medal o średnicy 35 mm, w pierwszym stopniu złocony i oksydowany, w drugim stopniu srebrzony i oksydowany, a w trzecim stopniu patynowany na brązowo. W środku znajduje się wypukły wizerunek orłapaństwowego w koronie otoczony stylizowanymi kłosami zboża. W części środkowej i dolnej, na obrzeżu znajduje się napis „ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ”. Rewers medalu składa się z wypukłej liczby rzymskiej „XXX” w pierwszym stopniu, „XX” w drugim stopniu oraz „X” w trzecim stopniu. Poniżej umiejscowiona jest gałązka wawrzynu.

Odznaczenie zawieszone jest na amarantowej wstążce szerokości 35 mm (w 1938 r. – 37 mm) z białym 10 mm pasem pośrodku (w 1938 r. – 11 mm). Kolory baretki są identyczne ze wstęgą medalu. Kolejne stopnie oznaczane są na baretce przez umieszczenie odpowiednich liczb rzymskich: w stopniu pierwszym – złoconej „XXX”, w stopniu drugim – srebrzonej „XX”, w stopniu trzecim – patynowanej na brązowo „X”. Baretki z okresu II RP nie miały żadnych okuć. Noszono jedną bez względu na ilość otrzymanych medali. Żródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_za_D%C5%82ugoletni%C4%85_S%C5%82u%C5%BCb%C4%99

Odznaczonym serdecznie gratulujemy!

 

    Aktualności

    Data dodania
    8 lipca 2021