NSZZ "Solidarność" UMCS 1980-2020 - wystawa w Muzeum UMCS

W dniu 16 grudnia 2020 r. otwarta została w Sali Wystawienniczej Muzeum UMCS wystawa pt. NSZZ "Solidarność" UMCS 1980-2020. Uroczystego otwarcia ekspozycji, poświęconej czterdziestu latom działalności Związku na naszej Uczelni, dokonał JM Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski. W wydarzeniu uczestniczyli reprezentanci Związku oraz przedstawiciele grupy rekonstrukcji historycznej.

Wystawa powstała we współpracy Zespołu Muzeum UMCS z przedstawicielami NSZZ "Solidarność" UMCS - Jackiem Kotem, Józefem Kaczorem, Marią Nowak oraz Grzegorzem Nowakiem. Autorem projektu graficznego jest Paweł D. Znamierowski.
Ekspozycję będzie można obejrzeć do końca lutego 2021 r. Zwiedzanie odbywa się w zgodzie z reżimem sanitarnym zawartym w "Szczegółowych zasadach funkcjonowania Archiwum i Muzeum UMCS w okresie obowiązywania epidemii".

(...) VI. Organizacja pracy w Muzeum UMCS:

1) Przy drzwiach do sali wystawienniczej udostępnia się zwiedzającym środki do dezynfekcji. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce.
2) Podczas zwiedzania należy zachować zasady dystansu społecznego – co najmniej 2 metry odstępu (nie dotyczy to osób niepełnoletnich i niepełnosprawnych wraz z opiekunami).
3) Osoby zwiedzające muzeum, jak i personel placówki, zobowiązane są do noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos.
4) Salę wystawienniczą muzeum może jednocześnie zwiedzać maksymalnie 5 osób. Dotyczy to również organizowanych wernisaży.
5) Zawieszona zostaje możliwość grupowego zwiedzania muzeum.
6) Podczas zwiedzania muzeum obowiązuje zakaz dotykania zabytków i elementów ekspozycji.
7) Osoby załatwiające sprawy w Biurze Muzeum powinny, telefonicznie lub drogą elektroniczną, ustalić z personelem termin wizyty, zaś w czasie samej wizyty zobowiązane są do noszenia maseczek/przyłbic zakrywających usta i nos oraz dezynfekcji rąk.
8) Osoby nie przestrzegające wyżej wymienionych zasad, a także niestosujące się do wskazań obsługi będą proszone o opuszczenie terenu muzeum.

 

    Aktualności

    Autor
    Anna Dubis
    Data dodania
    18 grudnia 2020