NSZZ „Solidarność” UMCS 1980-2020 - reportaż z wystawy

Muzeum UMCS z przyjemnością prezentuje reportaż zrealizowany przez Internetową Telewizję Akademicką TV UMCS z siedzibą w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, poświęcony wystawie „NSZZ „Solidarność” UMCS 1980-2020”.

Nagrania miały miejsce 9 lutego br. i uczestniczyli w nich Dariusz Boruch, Kierownik ds. Muzeum UMCS oraz Przewodniczący i Z-ca Przewodniczącego Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w UMCS - Jacek Kot i Józef Kaczor.

Za realizację nagrania Muzeum UMCS uprzejmie dziękuje p.o. Dyrektora ACK UMCS Izabeli Pastuszko, Magdalenie Kozak-Siemińskiej, Pawłowi Bikowi, Joannie Puszce, Kindze Drozd oraz Mateuszowi Chazanowi.

W przestrzeni muzealnej wystawę będzie można oglądać do 15 marca 2021 r.

Zwiedzanie odbywa się w zgodzie z reżimem sanitarnym zawartym w "Szczegółowych zasadach funkcjonowania Archiwum i Muzeum UMCS w okresie obowiązywania epidemii".

(...) VI. Organizacja pracy w Muzeum UMCS:

1) Przy drzwiach do sali wystawienniczej udostępnia się zwiedzającym środki do dezynfekcji. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce.
2) Podczas zwiedzania należy zachować zasady dystansu społecznego – co najmniej 2 metry odstępu (nie dotyczy to osób niepełnoletnich i niepełnosprawnych wraz z opiekunami).
3) Osoby zwiedzające muzeum, jak i personel placówki, zobowiązane są do noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos.
4) Salę wystawienniczą muzeum może jednocześnie zwiedzać maksymalnie 5 osób. Dotyczy to również organizowanych wernisaży.
5) Zawieszona zostaje możliwość grupowego zwiedzania muzeum.
6) Podczas zwiedzania muzeum obowiązuje zakaz dotykania zabytków i elementów ekspozycji.
7) Osoby załatwiające sprawy w Biurze Muzeum powinny, telefonicznie lub drogą elektroniczną, ustalić z personelem termin wizyty, zaś w czasie samej wizyty zobowiązane są do noszenia maseczek/przyłbic zakrywających usta i nos oraz dezynfekcji rąk.
8) Osoby nie przestrzegające wyżej wymienionych zasad, a także niestosujące się do wskazań obsługi będą proszone o opuszczenie terenu muzeum.

    Aktualności

    Autor
    Anna Dubis
    Data dodania
    26 lutego 2021