Konferencja upamiętniająca Generała Dywizji Mieczysława Smorawińskiego oraz Dowództwo Okręgu Korpusu Nr II w Lublinie

10 grudnia 2020 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie miała miejsce konferencja online, której Patronat Honorowy objął Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk. Organizatorami spotkania był Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego im. gen. dyw. Mieczysława Smorawińskiego w Lublinie oraz Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Spotkanie było współorganizowane także przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie oraz Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

Konferencja miała na celu przywrócenie i utrwalenie należnej pamięci i miejsca w historii dowódcom, żołnierzom i pracownikom Dowództwa Okręgu Korpusu Nr II w Lublinie, a w  szczególności ostatniemu dowódcy, generałowi Mieczysławowi Makaremu Smorawińskiemu, który od 20 października 2020 roku został ustanowiony patronem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie.

W konferencji wzięła udział emerytowana Pani Dyrektor dr hab. Anna Łosowska wygłaszając referat pt. "Zapomniane nabożeństwa za pomordowanych w Katyniu w okupowanym Lublinie".

    Aktualności

    Data dodania
    17 grudnia 2020