Konferencja Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

W dniach 15-16 września 2016 r. w Szczecinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana przez Sekcję Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. 

Tematyką spotkania było funkcjonowanie archiwów po nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Archiwum UMCS reprezentowały mgr Anna Dubis i mgr Anna Romanowska.

    Aktualności

    Data dodania
    22 września 2016