3 stycznia 2019 r. zmarł Jerzy Kasprzak. Współtwórca i Kierownik Muzeum UMCS, organizator ponad 250 wystaw poświęconych Uczelni, jej pracownikom oraz szeroko rozumianemu środowisku historycznemu i kulturalnemu Lublina.

Autor wielu publikacji i prezentujących osiągnięcia Uniwersytetu, z którym był związany od 1980 r. 

Jego credo zawodowe, wyłożone w ostatnim artykule "Czy Uniwersytetowi potrzebne jest Muzeum" ("WU" Nr 5/2018), stało się swoistym testamentem. Odznaczony Medalem Srebnym za Długoletnią Służbę oraz nagrodami rektorskimi. Odszedł człowiek o wspaniałej osobowości i znakomity specjalista. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 8 I 2019 r. o godz. 9 na Cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

 
 
 

    Aktualności

    Data dodania
    9 stycznia 2019