Czterdziestolecie pracy naukowej dr hab. Anny Łosowskiej, emerytowanej Dyrektor Archiwum i Muzeum UMCS

W dniu 2 marca br. miał miejsce jubileusz 40-lecia pracy naukowej dr hab. Anny Łosowskiej, emerytowanej Dyrektor Archiwum i Muzeum UMCS połączony z wręczeniem Księgi Jubileuszowej zatytułowanej "Archivum seu thesaurus Universitatis et acta aliorum officiorum. Studia ofiarowane dr hab. Annie Łosowskiej na czterdziestolecie pracy naukowej".

                Fot. E. Ostapczuk

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Stołówki Akademickiej "Trójki" UMCS i zebrało grono przyjaciół, dawnych i obecnych współpracowników oraz rodzinę Jubilatki.

Uroczystość poprowadził Dariusz Boruch z Muzeum UMCS. Po powitaniu przybyłych gości, została przedstawiona sylwetka dr hab. Anny Łosowskiej oraz jej dokonania naukowe, popularyzatorskie i archiwalne, następnie przemówienie wygłosił Prorektor UMCS prof. Arkadiusz Bereza i Dyrektor Instytutu Historii prof. Dariusz Słapek. Przybyli goście złożyli adresy gratulacyjne m.in.: Tadeusz Sławecki, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie; Krzysztof Kołodziejczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie, dr hab. Marek Konstankiewicz z Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii; dr hab. Marcin Kruszyński, prof. Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, pracownik Biura Badań Historycznych IPN. Dyrektor Archiwum i Muzeum UMCS dr Michał Kuchciak dokonał prezentacji zawartości księgi jubileuszowej i  wręczył księgę Jubilatce.  Następnie dr hab. Anna Łosowska podziękowała za trud i pamięć, wspominając najważniejsze chwile pracy zawodowej. Dariusz Boruch wygłosił "Rymowaną refleksję odnalezioną między archiwalnymi szpargałami" autorstwa prof. Janusza Łosowskiego. Zwieńczeniem uroczystości był występ artystyczny Amatorskiego Teatru Pracowników UMCS.

 

  

/

    Aktualności

    Data dodania
    3 marca 2023