„Profesor Jan Jachymek – Mistrz i Nauczyciel”

16 września 2019 r. w holu Wydziału Politologii miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy poświęconej prof. dr. hab. Janowi Jachymkowi.

Profesor Jan Jachymek jest postacią znaną i cenioną w środowisku naukowym historyków i politologów. Większą część aktywnego życia poświęcił pracy w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, nauczając i angażując się w życie naukowe i społeczne Uczelni. Pełnił funkcję dyrektora Międzyuczelnianego Instytutu Nauk Politycznych, później przekształconego w Instytut Nauk Politycznych, a po powołaniu do życia w 1993 r. Wydziału Politologii został jego pierwszym dziekanem.

Wystawa została zorganizowana z okazji jubileuszu 80-tej rocznicy urodzin Profesora.

Wystawę będzie można oglądać do końca października 2019 r. w budynku Wydziału Politologii przy Placu Litewskim 3. Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Autor
    Anna Dubis
    Data dodania
    18 września 2019